Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam Term:Stress/prestatiedruk Datum initiatief:2015

Startende verpleegkundigen weerbaar maken tegen fysieke en mentale werkbelasting

Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen.

Projectbeschrijving

Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, maar ook als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet of ontwikkeld worden ter bevordering van een gezonde werkstijl en een gezond leer-/ werkklimaat. Daarbij is er gekeken welke evidence-based interventies er waren. Van twee kansrijke interventies is de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar eerste indicaties van effectiviteit.

Probleemstelling

Studenten hbo-Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage en/of beroep. Hierdoor kunnen klachten ontstaan in de nek, schouder en rug, maar ook komen vermoeidheids- en burn-outklachten aan de orde. Deze klachten kunnen vervolgens leiden tot productiviteitsverlies op het werk/stage, ziekteverzuim of zelfs uitval van medewerkers in de zorg. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen zijn effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

Specificaties onderzoek

Back To Top