Skip to content
Initiatiefnemer: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Term: Stress/prestatiedruk
Datum initiatief: 2015

Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen.

Projectbeschrijving

Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van uitval door fysieke en mentale arbeidsbelasting van studenten hbo-Verpleegkunde tijdens hun stage en opleiding, maar ook als beginnend verpleegkundige in het eerste jaar van hun loopbaan. Zo kunnen er gericht preventieve interventies ingezet of ontwikkeld worden ter bevordering van een gezonde werkstijl en een gezond leer-/ werkklimaat. Daarbij is er gekeken welke evidence-based interventies er waren. Van twee kansrijke interventies is de haalbaarheid onderzocht en gekeken naar eerste indicaties van effectiviteit.

Probleemstelling

Studenten hbo-Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage en/of beroep. Hierdoor kunnen klachten ontstaan in de nek, schouder en rug, maar ook komen vermoeidheids- en burn-outklachten aan de orde. Deze klachten kunnen vervolgens leiden tot productiviteitsverlies op het werk/stage, ziekteverzuim of zelfs uitval van medewerkers in de zorg. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen zijn effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

Lees hier meer over het onderzoek

 

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet bekend

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

 Toegankelijkheid

  • De content is niet volledig digitaal toegankelijk
Back To Top