Skip to content
Initiatiefnemer: Landelijke studentenvakbond (LSVB)
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: 15 mei 2020

Studenten maken zich veel zorgen om de coronacrisis (66%). De coronacrisis heeft een grote invloed op de manier waarop studenten hun studiejaar kunnen voortzetten. Zo verwacht 61 procent van de hbo-studenten het studiejaar niet op dezelfde manier te kunnen afronden. Het niet op dezelfde manier kunnen afronden van het studiejaar kan zorgen voor studievertraging. Zo’n 48 procent van de hbo-studenten en 27 procent van de wo-studenten verwacht studievertraging op te lopen.
Het onderwijs dat studenten door de coronacrisis op afstand ontvangen, wordt wisselend ervaren. Van de hbo-studenten ervaart 42 procent het onderwijs als slecht, 36 procent zit in het midden en 23 procent heeft een goede ervaring met het onderwijs op afstand. Van de wo-studenten ervaart 31 procent het onderwijs als slecht, 44 procent zit in het midden en 25 procent ervaart het onderwijs als goed.

Wat werkt goed aan onderwijs op afstand?

 • Docenten zijn toegankelijk: ze proberen zo goed mogelijk het onderwijs voort te zetten.
 • Online onderwijs is toegankelijk: beschikking over de juiste middelen.
 • Zelf indelen van de tijd: prettig om zelf dagindeling te maken en minder reistijd.

Wat werkt niet goed aan onderwijs op afstand?

 • Technische moeilijkheden: lessen zijn niet altijd goed te volgen door slechte verbinding.
 • Thuis studeren: moeite met het creëren van effectieve thuissituatie met structuur.
 • Onzekerheid: studenten weten niet waar zij aan toe zijn en de communicatie van instellingen en docenten hierover is niet voldoende.
 • Gemis van sociaal contact: studenten missen contact met medestudenten.
 • Onderwijskwaliteit: online onderwijs helpt niet altijd de stof te begrijpen en er worden onvoldoende verschillende manieren geboden om onderwijs te volgen.

Studenten met een functiebeperking en/of ondersteuningsvraag worden extra getroffen door de coronacrisis; in de normale situatie wordt 22 procent belemmerd door de beperking, op dit moment is dat 54 procent. Daarbij geeft 43 procent aan dat de onderwijsinstelling op dit moment onvoldoende rekening houdt met de functiebeperking en/of ondersteuningsvraag. De toegankelijkheid van het afstandsonderwijs wordt wisselend ervaren, niet op een locatie aanwezig zijn is soms toegankelijker, maar zonder de structuur van de instelling is effectief deelnemen aan het onderwijs soms lastig.

Aanbevelingen

 • Communicatie is essentieel: De onderwijsinstellingen moeten zo duidelijk mogelijk communiceren over de studievoorgang van studenten. Er moet tijdig gecommuniceerd
  worden over afstuderen, stage en het doorstromen naar een vervolgopleiding.
 • Onderwijs op maat: De ervaringen van studenten verschillen en daarbij is onderwijs op maat nodig. Docenten en instellingen moeten meer inspelen op individuele situaties van de
  studenten.
 • Eén of één contact: De studenten met een functiebeperking hebben juist op dit moment behoefte aan persoonlijk contact.

Download hier het onderzoeksrapport

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

 • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

 • Kort (1-3 maanden)

Schaalgrootte bereik

 • Groot initiatief (> 500 personen)

 Toegankelijkheid

 • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top