Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: ResearchNed
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: juni 2020

Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona

Studentervaringen met de gewijzigde omstandigheden in het hoger onderwijs en studievertraging

Op verzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke studievertraging bij studenten met mantelzorgtaken tijdens de coronapandemie. Om een beeld hiervan te vormen is een enquête uitgezet waaraan 10.832 respondenten hebben deelgenomen. Hierbij zijn de volgende topics aan de orde gekomen: de ervaringen van deze studenten met de verandering in het onderwijs, welzijn en hun beleving van een passend aanbod.

Uitkomsten

Een deel van de studenten met mantelzorgtaken liep vertraging op. Tevens ervaarden zij dat niet altijd alles goed was georganiseerd, er gebrekkig werd gecommuniceerd en de faciliteiten bij de instellingen en bij de studenten thuis niet altijd in orde was. Voor studenten is het afstandsonderwijs niet iets dat voortdurend moet blijven voortduren. Voor drie van de vier studenten werkt ‘terug naar normaal’ beter. Bij het welbevinden van de studenten is naar voren gekomen dat één op de vijf zich zorgen maakt over hun financiële situatie. Ten slotte kan een groot deel zich minder goed concentreren en kan de motivatie ook beter.

Specificaties

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download onderzoeksrapport
  • Initiatiefnemers: Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
  • Auteurs: Wraps, J. & Van den Broek, A. (2020). Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona.

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top