Skip to content
Initiatiefnemer: Trimbos-instituut & RIVM
Term: studentenwelzijn
Datum initiatief: januari 2023

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Het Trimbos-instituut en het RIVM samen met sleutelfiguren een bruikbare en eenduidige definitie opgesteld van mentale gezondheid.

Het belang van eenduidige definitie van mentale gezondheid

Het definiëren van mentale gezondheid is een complexe opgave. Het begrip is namelijk in de wetenschappelijke literatuur en in de praktijk een diffuus begrip dat op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd.  Denk aan termen als psychische gezondheid, mentaal welbevinden of emotionele problemen. Deze verschillende opvattingen zorgen veelal voor ingewikkelde discussies en onduidelijkheid bij het opstellen van beleid. Het is dan ook belangrijk dat er een meer eenduidig begrip ontstaat over wat we verstaan onder mentale gezondheid.

Delphistudie

Om te komen tot een eenduidige definitie is een Delphi-studie uitgevoerd. Dit is een onderzoeksmethode waarbij men veel expert vraagt om hun mening te delen over een onderwerp waar tot dan toe geen consensus over bestaat. Vervolgens worden deze meningen verzameld en probeert men in een aantal rondes tot consensus te komen. De inbreng is anoniem en de experts zijn divers. Zij zijn werkzaam in de praktijk, vanuit beleid of onderzoek of behoren tot de doelgroep.

Definitie mentale gezondheid

Mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

In deze definitie komen vier componenten naar voren:

  1. persoonlijk component
  2. sociale component
  3. functionele component
  4. perceptieve component

 

Meer informatie over het onderzoek treft u hier

 

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top