Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Vilans Term:Mentale weerbaarheid Datum initiatief:2021

Welbevinden jonge mantelzorgers in zes Europese landen

Een groot Europees onderzoek in zes landen, waaronder Nederland, naar het welbevinden van jonge mantelzorgers. Dit zijn jongeren (<18 jaar) die helpen, ondersteunen of zorgen voor familie of een vriend met een chronische ziekte, beperking, verslaving of problemen door ouderdom. Onderzoekers, jonge mantelzorgers, professionals en organisaties hebben bijgedragen aan het Me-We project. In Nederland deden 27 jonge mantelzorgers in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar mee in de studie naar de effectiviteit van de ontwikkelde Me-We training.   

Doel

Het algemene doel van het project is om de veerkracht te versterken van jonge volwassen adolescenten (15-17 jaar) die zorgen voor een positieve invloed op hun geestelijke gezondheid en welzijn en om de negatieve invloed van psychosociale en omgevingsfactoren in hun leven te beperken. 

Doelstellingen

  • Het samenbrengen van kennis over jonge adolescenten in zes Europese landen (Zweden, Slovenië, Italië, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) door (a) hun profiel, behoeften en voorkeuren vast te stellen; (b) nationaal beleid, wettelijke kaders en dienstenkaders te analyseren en (c) goede praktijken, sociale innovaties en bewijsmateriaal te evalueren; 
  • samen met jonge adolescenten die zorg verlenen een kader van doeltreffende en uit meerdere componenten bestaande psychosociale interventies voor primaire preventie ontwerpen, ontwikkelen en evalueren, gericht op de verbetering van hun geestelijke gezondheid en welzijn, toegesneden op de context van elk land; 
  • het uitvoeren van brede kennis verspreidende acties voor verspreiding, bewustmaking en pleitbezorging, door de resultaten te verspreiden onder relevante belanghebbenden op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

Specificaties

  • Onderwijssector: niet onderwijsspecifiek 
  • Het Me-We onderzoek werd gefinancierd vanuit het Europese Horizon 2020 Research and Innovation-program, subsidienummer 754702. 
  • Lees meer over het initiatief  
  • Handreiking voor jonge mantelzorgers (online, Engelstalig) 
  • Europese partnerorganisaties: Vilans (Nederland), Linnaeus University (Zweden), coördinator van het project; Eurocarers (België); University of Sussex (Verenigd Koninkrijk); Carers Trust (Verenigd Koninkrijk); Kalaidos University of Applied Sciences (Zwitserland), National Institute of Health and Science on Ageing (IRCCS INRCA) (Italië); Anziani e Non Solo (Italië); University of Ljubljana (Slovenië). 

 

Back To Top