Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: LAKS
Term: psychische klachten
Datum initiatief: Februari 2022

Welzijn van leerlingen

Een derde van de middelbare scholieren geeft hun eigen welzijn een onvoldoende in de periodes waarin strenge coronamaatregelen golden, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) onder 120.000 scholieren tussen de 12 en 18.

Welzijn consistent in coronatijd, maar veel negatieve gevoelens

LAKS en CJP vroegen de leerlingen van juni tot en met december 2021 wekelijks om aan te geven hoe het met ze gaat. Gemiddeld gaven leerlingen hun welzijn een 7, met uitzondering van de zomervakantiemaand juli. Ondanks dat het cijfer dat leerlingen aan hun welzijn gaven redelijk consistent was, blijkt dat leerlingen die hun welzijn wel een onvoldoende gaven veel negatieve gevoelens ervaren. De helft van deze leerlingen gaf steevast aan somber te zijn en twee derde van hen ervaarde veel stress en druk om te presteren.

Leerlingen gaven daarnaast aan gefrustreerd en teleurgesteld te zijn, wat kan komen door een gebrek aan (toekomst)perspectief in deze coronatijd. In december, toen er zeer beperkende maatregelen tegen corona werden aangekondigd, schoot bovendien het percentage leerlingen dat geïrriteerd was flink omhoog.

Onvoldoende ruimte voor activiteiten en gebrek aan toekomstperspectief

Het LAKS en CJP vroegen leerlingen ook om rapportcijfers te geven over culturele activiteiten, sport, hun toekomst en over de sfeer in de klas. Leerlingen oordeelden minder positief over culturele activiteiten in de periodes waarin het niet mogelijk was om dit te ondernemen. Over het algemeen werden culturele activiteiten en schooluitjes met een onvoldoende of een lage voldoende beoordeeld.

Investeer in het verbeteren van het mentaal welzijn van leerlingen

Het LAKS roept scholen op om te investeren in de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.  Bovendien roept het LAKS minister Wiersma op om de komende jaren te monitoren hoe het met deze leerlingen gaat en structureel te investeren in middelen die het welzijn van leerlingen kunnen verhogen, zoals meer cultuureducatie, schoolreizen en loopbaanoriëntatiebegeleiding. Scholieren die aan het onderzoek meededen kregen aan het einde van de vragenlijst tips over hulpinstellingen, die zij konden raadplegen als zij daar behoefte aan hadden. Het LAKS heeft inmiddels ook op haar eigen website een lijst met hulpbronnen gepubliceerd.

Specificaties

  • Onderwijssector: voortgezet onderwijs
  • Download rapport
  • Initiatiefnemer: LAKS en CJP

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top