Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: MIND
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: 2020-2021

Onderzoeken naar impact coronacrisis

MIND onderzoekt de gevolgen van de Corona-crisis en de crisismaatregelen voor mensen met psychische klachten en hun naasten, op hun dagelijks leven en op de zorg die zij ontvangen. De onderzoeken worden gedaan onder de eigen achterban,  cliëntenraden, familieraden en zelfregie- en herstelinitiatieven. en naastbetrokkenen. Hierbij delen zij hun aanbevelingen voor passende hulp voor cliënten en om verdere toename van psychische klachten voorkomen.

Hulp die past bij de vraag

De Corona-crisis heeft geleid tot een toename van psychische klachten, zowel bij mensen met bestaande aandoeningen als bij mensen die voor het eerst klachten ervaren. Extra capaciteit zal aan de ggz toegevoegd moeten worden. Het is tegelijk van groot belang om psychische klachten als gevolg van corona niet te snel te medicaliseren en goed te kijken wanneer lichtere of andersoortige vormen van hulp mogelijk zijn. Sociale problematiek, zoals eenzaamheid of verlies van werk en inkomen, vraagt om passende hulp en ondersteuning die niet altijd uit de ggz hoeft te komen.

Specificaties onderzoeken

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top