Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Caring Universities
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: augustus 2020

Onderzoek naar psychische problemen en welbevinden

Over het onderzoek

Caring Universities (CU) heeft in juni 2020 een online vragenlijst verstuurd naar bijna 87 duizend studenten van vier universiteiten (de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Maastricht). Centraal stonden psychische problemen en welbevinden. Ook is gevraagd naar hoe ze de COVID-19 pandemie ervaren en hoe ze omgaan met de consequenties daarvan.

met ruim 8.000 respondenten is met het rapport een voorlopige indicatie geven over de respons en tevens over de ervaren klachten op de volgende gebieden:

  • stemming
  • angst
  • stress.

Deze resultaten zijn vergeleken met een vergelijkbare survey van vorig jaar op de VU. De resultaten laten zien dat de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen een impact hebben op de studenten die de survey hebben ingevuld.

Feiten en cijfers

Zo verwacht 27.1% van de respondenten studievertraging op te lopen en 43.3% geeft aan dat online les volgen een negatief effect op de studie heeft. Door COVID-19 geeft 56.3% aan zich slechter te kunnen concentreren, 52.5% is eenzamer, en 44.6% is somberder. Het percentage studenten met matig tot ernstige depressieve klachten is 10.6% hoger dan in de periode voor COVID-19 en matig tot ernstige angstklachten zijn 5.3% hoger. Dit hoeft niet door COVID-19 veroorzaakt te worden.

Een limitatie van dit onderzoek is het lage percentage studenten dat heeft gereageerd. Tevens betreft het een eenmalige meting gebaseerd op zelfrapportage. Ook dienen de gevonden resultaten te worden aanschouwd binnen het kader van de ontluikende volwassenheid welke een druk kan uitoefenen op de psychische gesteldheid van studenten.

Specificaties onderzoeksrapport

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download rapport
  • Initiatiefnemer: Caring Universities
  • Stuurgroep en Wetenschapscommissie: Willemijn Nieuwenhuijs, Philip Spinhoven, Kirsten Stringa, Elske Salemink, Véronique Vancauwenbergh, Pauline Aalten, Ph.D., Karin Bijker, Pim Cuijpers, Ph.D.,

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top