Skip to content
Initiatiefnemer: AUMC, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: november 2020

Door middel van een self-determination theory framework is er onderzoek gedaan naar burn-out klachten bij Nederlandse geneeskundepromovendi en hun associatie met motivatie, balans tussen werk en leven en tevredenheid of frustraties met hun psychologische behoeften.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 464 geneeskundepromovendi door middel van een online enquête.  In de enquête werden vragen gesteld over de achtergrond van de studenten wat betreft burn-outklachten, motivatie en psychologische behoeften.  Uit deze enquete zijn drie groepen gevonden van promovendi met vergelijkbare burn-outklachten. 47% had weinige klachten, 40% had enige klachten en 13% had veel burn-out klachten. Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste variabelen voor burn-outklachten waren: te weinig slaap, te weinig autonomie, bevoegdheid en verwantschap.

Download hier het rapport

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top