Skip to content
Initiatiefnemer: TU Delft
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: maart 2021

Het onderzoekrapport presenteert de bevindingen van twee enquêtes over studentenwelzijn die zijn uitgezet binnen de TU Delft tijdens de 2020 Covid-19 pandemie. De pandemie bracht nieuwe uitdagingen en moeilijkheden met zich mee voor iedereen in de wereld en ook specifiek voor studenten. Om met deze situatie om te gaan en de studenten te helpen heeft de Student Wellbeing Task force en de Study Climate program onderzoekers van de TU Delft gevraagd om een beoordelingsinstrument te ontwerpen dat de impact van de nieuwe situatie op studentenwelzijn kan duiden en die institutionele acties kan specificeren.

Hoe?

Het instrument ‘My Welness Check’ is ontwikkeld om studentenwelzijn te monitoren en was het resultaat van een human-centered ontwerpproces. Het werd ingezet in de vorm van een enquête die is uitgezet in juni en november 2020. Daarnaast werd het ook ingezet op twee momenten in 2021. Met deze enquête werd er kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld.

Uitkomsten

In totaal werden er 6.000 respondenten verzameld. De onderzoekers hebben gezien dat de pandemie een significant effect heeft gehad op de studenttevredenheid over hun leven, in juni gaven studenten het leven een 6,4 en in november een 6. In 2015 gaven Nederlanders hun leven gemiddeld een 7,4. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de methode van systematisch studentenwelzijn monitoren erg effectief is. Het laat de verschillende factoren zien waardoor de studenten geraakt worden en geeft tegelijkertijd de studenten een stem voor hun ideeën en behoeften.

Download hier het rapport

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top