Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Hogeschool Inholland
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: 1 maart 2021

Vier muren en een scherm

Studenten over hun welzijn, studievoortgang en betrokkenheid in coronatijd

Studenten geven aan dat zij aangewezen zijn op – vaak saaie – online lessen. Zij missen interactie en ook het contact met medestudenten en docenten. Het online onderwijs biedt minder structuur voor het studentenleven van alledag. Doordat de crisis ‘zo lang duurt’ neemt de motivatie voor de meeste studenten af; de rek is eruit. Hun welzijn staat onder druk, ze bewegen minder en ervaren meer ‘dipjes’.

Dit sombere beeld schetst het onderzoek van Hogeschool Inholland naar de invloed van de coronatijd op het welzijn, studieverloop en de betrokkenheid van Inholland studenten. De aanbevelingen op basis van de resultaten zijn divers. Vanuit de didactiek gezien verdient het aanbeveling om de interactie tussen studenten onderling, maar ook met docenten te stimuleren en het onderwijs te activeren, zodat studenten niet louter als consument functioneren. Voor het welzijn van studenten is persoonlijke aandacht van groot belang, vooral onder de groep kwetsbare studenten. Tot slot kan de studievoortgang gewaarborgd worden door studenten zoveel mogelijk structuur te bieden in hun studieleven op basis van heldere communicatie over die zaken waar studenten op focussen: toetsen, deadlines en herkansingen.

Specificaties onderzoeksrapport

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download rapport
  • Initiatiefnemer: Inholland
  • Auteurs: Adrichem, L., Meijer, J., De Jong, M.A., Toonen, S., De Boer, M.R., Woelders, C.S, & Kappe, F.R. (2021). Vier muren en een scherm. Lectoraten Studiesucces en Diversiteitsvraagstukken. Haarlem: Hogeschool Inholland

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Back To Top