Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Nuffic Term:Coronagerelateerd Datum initiatief:2020

Onderzoek Welzijn internationale hoger onderwijsstudenten

Ongeveer 12% van de studenten in Nederland komen uit het buitenland. In dit rapport wordt gekeken hoe Covid-19 effect heeft gehad om te plannen van internationale studenten om te studeren in Nederland  en hoe het effect heeft gehad op hun welzijn. Veel internationale studenten, die studeren aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling, kampen met emotionele klachten. Ruim 40% van de studenten geeft aan depressieve gevoelens te hebben. Ruim de helft van de studenten voelt zich eenzaam, bezorgd maar ook verveeld. Dit blijkt uit de enquête van Nuffic onder 350 internationale studenten, uitgevoerd tussen 15 december en 10 januari 2021.

Minder emotionele klachten bij fysiek onderwijs

De cijfers hebben betrekking op de eerste helft van het collegejaar, waarin de onderwijsinstellingen moesten omschakelen naar met name online onderwijs vanwege de coronamaatregelen. Emotionele klachten leiden vaker tot een negatieve studie-ervaring in Nederland. De studenten, die gedeeltelijk fysiek onderwijs kunnen volgen, zijn positiever dan de studenten die hoofdzakelijk online lessen volgen. Driekwart van de studenten die in september 2020 is gestart, is neutraal of positief over hun keuze. Zij zijn ook positiever over hun sociale leven. De klachten zijn veelal gelijk met die van de Nederlandse studenten.

Specificaties

  • Onderwijssector: hoger onderwijs | internationale studenten
  • Download het rapport
  • Initiatiefnemer: Nuffic
  • Auteurs: Astrid Elfferich, Margje Geurts, Elli Thravalou, Peter van Tuijl
Back To Top