Skip to content
Initiatiefnemer: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht.
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: november 2020

Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en worden studenten tools aangeboden om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten. Daarom werken ze tijdens de coronacrisis nog harder om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Zo is er extra online begeleiding vanuit studentbegeleiders aangeboden, zijn er financiële regelingen getroffen met studenten, is het bindend studieadvies in collegejaar 2019-2020 uitgesteld, zijn er studie- en toetsplekken op de campus gerealiseerd voor studenten die onmogelijk thuis kunnen studeren, en is er op het VU intranet een platform ‘Studeren en Corona’ ingericht met onder andere tips voor het thuis studeren en informatie en online modules over fysieke en mentale gezondheid.

Onderzoek

Deze extra voorzieningen en maatregelen lijken aan te sluiten bij de behoeftes van studenten. Uit het eerste jaarlijkse onderzoek van Caring Universities lijken studenten tijdens de coronacrisis meer last te hebben van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten dan daarvoor. Ook geven zij aan last te ondervinden van de pandemie en de genomen maatregelen op het gebied van studievoortgang en geestelijke gezondheid. Hoeveel meer last zij hiervan hebben is lastig te zeggen door verschillende beperkingen van de onderzoeksresultaten. Het responspercentage lag bijvoorbeeld laag op ongeveer 9,6%, waardoor het mogelijk niet representatief is voor alle studenten. Ondanks deze beperkingen nemen de universiteiten het signaal serieus en zoeken ze naar manieren om studenten blijvend te helpen.

Online programma

Caring Universities wil dit doen door een online programma te ontwikkelen dat specifiek is gericht op de gevolgen van de coronacrisis voor studenten, dat  hen kan helpen hier beter mee om te gaan door hun veerkracht en weerbaarheid te vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan aandacht voor de balans tussen studie en privé, het stellen van doelen, aandacht besteden aan jezelf etc. Deze interventie wordt begeleid door daarvoor speciaal opgeleide e-coaches.

Caring Universities biedt op dit moment al een aantal online e-health programma’s aan waarmee studenten laagdrempelig en anoniem zelf met hun psychische klachten aan de slag kunnen. De programma’s worden goed gewaardeerd door de deelnemende studenten, 95% van hen geeft aan erg tevreden te zijn over de modules die Caring Universities aanbiedt.

Lees hier meer informatie over het initiatief

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top