Skip to content
Initiatiefnemer: 113 zelfmoordpreventie
Term: suïcidepreventie
Datum initiatief: oktober 2022

113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een poging doen tot zelfdoding is het volgens hen belangrijk om meer inzicht te hebben in de reden die personen hebben om zelfdoding te overwegen of te doen. Vaak als een persoon aan zelfdoding denkt wordt er een zogeheten risicotaxatie gedaan. Tijdens deze risicotaxatie worden de beschermende- en risicofactoren tegen elkaar afgewogen om een inschatting te maken hoe groot het risico is dat iemand een poging tot zelfdoding gaat doen. Desondanks blijkt dat het niet mogelijk is om te voorspellen of iemand een poging tot zelfdoding gaat doen. Risicotaxaties blijken namelijk niet accuraat te zijn.

  • 5.5% van de personen met een ‘hoog’ suïciderisico overlijd aan zelfdoding;
  • op korte termijn komt0,0002% van de personen met een ‘hoog suïciderisico door zelfdoding om het leven;
  • 44% van alle zelfdodingen vindt plaats onder personen met een ‘laag’ suïciderisico.

Doelen

Ondanks dat de risicotaxatie onvoldoende zekerheid biedt om te voorspellen of een persoon een poging tot zelfdoding gaat doen of niet, zijn er drie belangrijke doelen van de diagnostiek van suïcidaliteit.

  1. Bepaal wat er moet/kan veranderen om het risico op zelfdoding te verminderen;
  2. zorg voor een goede (werk)relatie;
  3. probeer inzicht en overzicht te creëren

Hoe je aan deze drie doelen kan werken lees je in deze factsheet

Webinar terugkijken

In oktober 2022 vond het webinar “Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak” plaats. Dit webinar is door 800 personen bezocht en kan hier worden teruggekeken , daarnaast zijn de vele vragen uit de Q&A tijdens het webinar schriftelijk gebundeld. Deze antwoorden en nog meer informatie leest u hier.

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top