Skip to content
Initiatiefnemer: Codarts
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 2016

Online monitoringstool

De online monitoringstool Student Life Monitor (SLM) wordt door 300 studenten van Codarts actief gebruikt om hun eigen fysieke en mentale fitheid te monitoren en te verbeteren. In 2018 heeft dit onderzoeksproject (onder de noemer Fit to Perform) de RAAK-award gewonnen, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De SLM is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Student Life alsook studenten en docenten van de betrokken onderwijsafdelingen. Nagenoeg alle opleidingen van Codarts hebben de SLM opgenomen in het curriculum. De SLM wordt reeds sinds 2016 afgenomen.

Doel

De Student Life Monitor (SLM) is een van de onderzoeksprogramma’s bij Codarts met als doel om de fysieke en mentale gezondheid van podiumkunstenaars te verbeteren en mogelijke gezondheidsproblemen zoals blessures en mentale klachten te voorkomen. De student kan deze tool inzetten om de eigen fysieke en mentale gezondheid te monitoren.

Inhoud SLM

De SLM bestaat uit een online intake vragenlijst en maandelijkse vragenlijsten om verschillende gezondheidsconstructen te meten. Voorbeelden zijn: stress, slaap, MHI-5, SF12.
De student krijgt toegang tot een persoonlijk (online) profiel waarin real-time informatie over de eigen fysieke en mentale gezondheid wordt weergegeven en waarin tips voor verbetering vermeld staan. Daarnaast wordt de student indien nodig doorverwezen voor begeleiding of kortdurende behandeling naar een specialist van het Performing Arts Health Centre of naar het extern medisch netwerk.

Gebruik data

De data die met de SLM worden verzameld, worden (anoniem) geanalyseerd en op groepsniveau teruggekoppeld aan de deelnemende opleidingen om verbetering van het curriculum te bewerkstelligen. Ook wordt de informatie gebruikt om effectieve interventies te ontwikkelen om de fysieke en mentale gezondheid van de studenten in relatie tot hun performance en/of doceervaardigheden te optimaliseren.

Privacy

Voor het delen van deze data wordt, na een mondelinge toelichting, expliciet toestemming gevraagd van de student middels een informed consent form. Het testprotocol van de Student Life Monitor is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Erasmus MC.

Onderzoekresultaten

Verschillende publicaties zijn te vinden op  https://www.codarts.nl/publicaties-performing-arts-medicine/ of op www.pearlresearchlab.com

Lees hier meer over de Student Life monitor

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er heeft een impactmeting plaatsgevonden.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet volledig digitaal toegankelijk
Back To Top