Skip to content

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. De door jou aangeleverde of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt. We proberen je privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer je problemen ervaart door de vermelding van je contactgegevens, stuur dan een e-mail naar ECIO. Dan passen we de verstrekte informatie op jouw verzoek aan.

Verwerking persoonsgegevens

Als aanvulling op het initiatief, dat je hebt geïnitieerd, zijn je contactgegevens vermeld. Wij gebruiken je contactgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.  Zo kunnen andere onderwijsprofessionals contact met je opnemen voor extra informatie of bijvoorbeeld om elkaar te ondersteunen of samen op te trekken bij de uitvoering/doorontwikkelen van je professionele activiteiten rondom het vormgeven aan studentenwelzijn.

Back To Top