Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderwijspraktijk | De Bedoeling!

 • Hogeschool Windesheim
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, peer-to-peer, sociale binding

  Vanaf september 2021 is Hogeschool Windesheim gestart met het trainingsprogramma De Bedoeling! Tijdens dit trainingsprogramma wordt met groepen studenten (door ons deelgevers genoemd) van diverse opleidingen gewerkt, zoals bedrijfskunde, ICT, Commerciële economie, Bouwkunde. Praktijkgerichte Leercontexten Samen met de deelgevers…

Lees meer

AV-media | De Handleiding – voor mentale gezondheid onder jongeren

 • Tim Senders / Geuren & Kleuren Media
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, financiële problemen, eenzaamheid

 ‘De Handleiding: voor mentale gezondheid onder jongeren’ is een podcast waar er met persoonlijke verhalen en verfrissende inzichten dieper ingaan wordt op de complexiteit van wat er in het hoofd van veel jongeren om gaat. Samen met ervaringsdeskundigen en experts…

Lees meer

Community | Stip Studentenplatform

 • Stip Studentenplatform
 • Peer-to-peer

  Stichting Studenten Platform Nederland Stip (hierna te noemen: Stip Studentenplatform) is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse studentenorganisaties in Nederland, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zet Stip…

Lees meer

Onderwijspraktijk | VITA coaching

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

Vanuit het student support center van de HAN is de samenwerking opgezocht met de opleiding sportkunde. Studenten met affiniteit, kennis en kunde op het gebied van leefstijlcoaching volgen een training bij het student support center tot VITA coach en leren…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het kader van studentenwelzijn hebben plaatsgevonden. Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Tijdens elke bijeenkomst van het Landelijk Netwerk…

Lees meer

Handreiking | IPS – ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen

 • Kenniscentrum Phrenos
 • Psychische klachten

Doel van IPS Onderwijs IPS (Individuele Plaatsing en Steun) Onderwijs is een innovatieve benadering die zich richt op het ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen, zoals psychosen, in hun educatieve traject. De methode streeft ernaar om deze jongeren niet alleen…

Lees meer

Video | Wellbeing at TU/e

 • TU/e
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Wellbeing is topprioriteit op de TU/e. Met een videocompilatie (Engelstalig) laten ze een diversiteit aan stemmen horen over dit onderwerp.  Van de student Applied Physics tot de Academic Advisor Mathematics & Computer Science, elk biedt een unieke kijk op…

Lees meer

Handreiking | Checklist welbevinden op het mbo

 • Pharos, Trimbos-instituut
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Breng de huidige situatie op jouw locatie in kaart Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school(locatie)? Gebruik dan deze checklist om jullie beginsituatie systematisch in kaart te brengen. Wat gaat er goed op school/de opleiding? Wat…

Lees meer

Training | The Lab of Life voor jongeren

 • The Lab of Life
 • veerkracht,preventie,begeleiding

  Voor onderwijsinstellingen en gemeenten die hun jongeren willen ondersteunen door middel van een preventieve en wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak biedt The Lab of Life mogelijkheden. Doel Jongeren leren dat je kunt veranderen door de regie te pakken over je…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Natuur als integraal onderdeel van academisch onderwijs

 • Wageningen Universiteit, Stichting NatuurCollege
 • preventie, mentale weerbaarheid, psychische klachten, stress/prestatiedruk

Heb je weleens gedacht aan het gebruik van ervaringen in de natuur als integraal onderdeel van academisch onderwijs? Vanuit het perspectief van studentenwelzijn kan dit mogelijk bijdragen aan verbondenheid en zingeving bij studenten. Wageningen Universiteit werkt hiervoor samen met Stichting…

Lees meer

Training | Yale cursus voor beter psychologisch welbevinden

 • Yale Univsersity, Dr. Laurie Santos
 • mentale gezondheid

Uit een recente enquête van Yale blijkt dat 37% van de tieners zegt dat zij een slechte geestelijke gezondheid ervaren. Met een gratis training wil Dr. Laurie Santos deze 'geestelijke gezondheidscrisis' verminderen. Voor deze training zijn de beste inzichten uit…

Lees meer

Tool | Snapchat ‘Here for you’

 • MIND

Snapchat als preventieve en curatieve tool Here For You is een functie in de app Snapchat. Veel jongeren maken gebruik van snapchat, waardoor je heel dicht op de doelgroep staat. Door in de app te zoeken naar onderwerpen als ‘piekeren’,…

Lees meer

AV-media | Podcast Studenticast

 • Universiteit Leiden
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

De podcast is een initiatief vanuit Universiteit Leiden voor ondersteuning van het welzijn van studenten. Doel De Studenticast biedt studenten herkenning en de mogelijkheid om dieper op studentenwelzijn in te gaan. Podcast voor en door studenten De podcast is tot…

Lees meer

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

 • NHL Stenden
 • Psychische klachten

In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van studentenwelzijn. Om deze reden is NHL steden in 2020 gestart met…

Lees meer

Handreikingen | Gezamenlijke bundel over de zorgen van jongeren

 • Onderwijsraad, ISO, LSVb, JOB, LAKS
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Jongeren hebben zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren van nu en van toekomstige generaties onzeker zijn. Veertien adviesraden schreven…

Lees meer

Handreiking | Diversiteit is de Realiteit

 • Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM)
 • LGBTQIA2S+

Diversiteit is de realiteit. Maar hoe zit dat nu precies? Wat is het verschil tussen sekse, gender en seksuele oriëntatie? Hoe ziet die diversiteit eruit? En hoe weet je of deze thema’s relevant zijn voor je studenten? Kennis over diversiteit…

Lees meer

Community | Studentenwelzijnsportal

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Mentale weerbaarheid

Op de studentenwelzijnsportal vind je als student bij de RUG een overzicht van alle aanspreekpunten, hulpbronnen en initiatieven op het gebied van studentenwelzijn. Dit omvat een aantal thema's: peer contact en support, mentaal welzijn, sociaal welzijn, fysiek welzijn, financieel welzijn…

Lees meer
Back To Top