Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreikingen | Gezamenlijke bundel over de zorgen van jongeren

 • Onderwijsraad, ISO, LSVb, JOB, LAKS
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Jongeren hebben zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren van nu en van toekomstige generaties onzeker zijn. Veertien adviesraden schreven…

Lees meer

Handreiking | Diversiteit is de Realiteit

 • Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM)
 • LGBTQIA2S+

Diversiteit is de realiteit. Maar hoe zit dat nu precies? Wat is het verschil tussen sekse, gender en seksuele oriëntatie? Hoe ziet die diversiteit eruit? En hoe weet je of deze thema’s relevant zijn voor je studenten? Kennis over diversiteit…

Lees meer

Community | Studentenwelzijnsportal

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Mentale weerbaarheid

Op de studentenwelzijnsportal vind je als student bij de RUG een overzicht van alle aanspreekpunten, hulpbronnen en initiatieven op het gebied van studentenwelzijn. Dit omvat een aantal thema's: peer contact en support, mentaal welzijn, sociaal welzijn, fysiek welzijn, financieel welzijn…

Lees meer

AV-media | Video’s over middelengebruik, gamen en gokken

 • Jellinek Preventie
 • Middelengebruik

Jellinek Preventie biedt videomateriaal aan dat door studentbegeleiders en andere collega's betrokken bij het hoger onderwijs gebruikt kan worden bij het informeren en ondersteunen van studenten die vragen hebben over alcohol, drugs, gamen of gokken. Doel Met de video's wilt…

Lees meer

AV-media | Podcast Goed Genoeg

 • Willem de Kooning Academie
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Podcast Goed Genoeg is een initiatief vanuit de Willem de Kooning Academie voor ondersteuning van het welzijn van jongeren. Doel Het doel van de podcast is om jongeren herkenning te bieden en het gevoel te geven dat zij niet alleen…

Lees meer

AV-media | Inclusieve videoboodschap op HU

 • Hogeschool Utrecht
 • LGBTQIA2S+

Studeren met een ondersteuningsvraag is een topprestatie op zich. Des te groter is de prestatie wanneer deze studenten zich ook inzetten voor meer inclusiviteit binnen de onderwijsinstelling. Zo initieerde Beau Geraeds onder andere all-gender toiletten in 2019. Als winnaar van…

Lees meer

Onderzoek | Resultaten psychomotorische trainingen

 • Hogeschool Windesheim
 • Psychische klachten

Studenten die vastlopen in hun studie en studiegerelateerde psychosociale problematiek ervaren, kunnen op hogeschool Windesheim psychomotorische trainingen volgen van het Ambulatorium van de opleiding Psychomotorische therapie. Focus trainingen Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie die stagelopen bij het Ambulatorium begeleiden…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | MIND-U

 • KU Leuven
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

KU Leuven heeft het MIND-U project gelanceerd, tijdens online mindfulness-sessies laten ze jongeren (14-24 jaar) kosteloos kennismaken met mindfulness-oefeningen onder begeleiding van ervaren en professionele trainers. Doel Net zoals volwassenen worden ook jongeren in deze ongewone en onzekere tijden op de proef gesteld: allerhande maatregelen moeten…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Een zinnig gesprek

 • Universiteit Utrecht
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

In een zinnig gesprek kunnen studenten van Universiteit Utrecht met een ervaren begeleider praten over levenssituaties die op dit moment spelen of die moeilijk of uitdagend zijn. Dat kan bij voorbeeld gaan over (liefdes)relaties, motivatieproblemen, ziek zijn, verlies, eenzaamheid, vriendschap,…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Welzijnsinitiatieven van de Vrije Universiteit Brussel

 • Vrije Universiteit Brussel
 • Mentale weerbaarheid

Welzijnsinitiatieven van de Vrije Universiteit Brussel De Vrije Universiteit van Brussel biedt een uiteenzetting van welzijnsinitiatieven ter ondersteuning van studenten in tijden van de coronacrisis.  Deze initiatieven zijn onderverdeeld op de drie pijlers: financieel,  sociaal  en welzijn. Financieel Om het…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Best practices welbevinden, betrokkenheid en studieverloop

 • VH-netwerk Studentenwelzijn, hogeschool Inholland
 • Mentaal welbevinden

Onderwijspraktijk | Best practices welbevinden, betrokkenheid en studieverloop Aandachtspunten en best practices van hogescholen Het VH-netwerk Studentenwelzijn heeft in samenwerking met twaalf hogescholen een overzicht gemaakt van best practices op de vier thema's: duidelijkheid en structuur betrokkenheid opleiding psychisch welbevinden…

Lees meer

Tool | Bij wie kan ik terecht

 • Universiteit Utrecht
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Webtool en keuzediagram voor advies op maat wanneer studenten tegen een probleem aanlopen of persoonlijk advies willen rondom mentale gezondheid, welzijn en ontwikkeling. Mogelijkheden Naast een beknopt keuzediagram biedt de webtool informatie over begeleiders die zij kunnen benaderen, zoals studentenservice,…

Lees meer

Praktijkvoorbeelden | Internationale aanpak studentenwelzijn

 • ECIO
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Partnerorganisatie AHEAD uit Ierland organiseerde tussen 6 april en 7 mei 2021 verschillende sessies rondom ‘Reconnection: Placing inclusion at the heart of online learning and support’. Het jaarlijks terugkerend internationale event stond in het teken van inclusief onderwijs en studentenwelzijn.…

Lees meer

Handreiking | Prestatiedruk: uitleg, onderzoek & tips

 • Inholland
 • Stress/prestatiedruk

Onderzoek van het lectoraat Studiesucces laat zien dat veel studenten prestatiedruk ervaren. Ook zien we dat dit de laatste jaren toeneemt. Een beetje prestatiedruk kan goed zijn: het helpt je om je beter te concentreren of dingen op tijd af…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Wel­zijns­mo­ni­tor

 • Avans Hogeschool
 • Psychische klachten

De welzijnsmonitor is een persoonlijke tool die het welzijn van studenten in kaart brengt en hulp biedt waar nodig. Op dit moment wordt deze tool bij Avans ‘in huis’ ontwikkeld.  Vanuit de ambitie zet Avans hoog in op de persoonlijke…

Lees meer

Handreiking | Studentenbegeleiding – oog voor mentaal welzijn

 • University of Twente
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Studentenbegeleiding - oog voor mentaal welzijn Psychische klachten onder studenten is een actueel en belangrijk thema en actie ondernemen op dit gebied is noodzakelijk. Hoewel er steeds meer aandacht voor is, is het voor veel studenten, maar ook voor medewerkers,…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Studentenwelzijn rondom kwaliteitsafspraken

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Sociale binding

Programma studentenwelzijn De universiteit besloot om goed te onderzoeken waaraan studenten behoefte hebben. Hoe kan het welzijn van de studenten verbeteren? Twee jaar geleden werd gestart met het programma studentenwelzijn. Met geld vanuit de Kwaliteitsafspraken zijn vanuit dat programma verschillende…

Lees meer
Back To Top