Skip to content
  • Categorie

  • Tag

  • Onderwijssector

  • Items

Onderzoek | Oorzaken uitval onder verpleegkundigen

  • Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
  • Stress/prestatiedruk

Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Projectbeschrijving Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van…

Lees meer

Tool | Every Mind Matters

  • NHS
  • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Every Mind Matters Every Mind Matters is een initiatief van de NHS (Nationale Gezondheidsdienst UK) voor ondersteuning bij het welzijn van jongeren zoals eenzaamheid, geldproblemen en slaaploosheid. Meer informatie over het initiatief is hier te vinden.

Lees meer
Back To Top