Ga naar hoofdinhoud
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderzoek | Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Er blijkt een duidelijke…

Lees meer

Onderzoek | Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs

 • Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen
 • intersectionaliteit

Abstract Diversiteit en inclusiviteit hebben een prominente plek op de agenda van hoger onderwijsinstellingen. Wanneer hoger onderwijsinstellingen streven naar gelijke kansen worden er meer diversiteitbeleid gemaakt. Om effectief beleid te maken is er kennis nodig over kansengelijkheid in het hoger…

Lees meer

Onderzoek | Welzijn van leerlingen

 • LAKS
 • psychische klachten

Welzijn van leerlingen Een derde van de middelbare scholieren geeft hun eigen welzijn een onvoldoende in de periodes waarin strenge coronamaatregelen golden, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) onder 120.000…

Lees meer

Onderzoek | Resultaten psychomotorische trainingen

 • Hogeschool Windesheim
 • Psychische klachten

Resultaten psychomotorische trainingen Studenten die vastlopen in hun studie en studiegerelateerde psychosociale problematiek ervaren, kunnen op hogeschool Windesheim psychomotorische trainingen volgen van het Ambulatorium van de opleiding Psychomotorische therapie. Focus trainingen Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie die stagelopen bij…

Lees meer

Onderzoek | Uitgaanspatronen, middelengebruik en gezondheid

 • Trimbos
 • Gezondheid jongeren

Het grote uitgaansonderzoek 2020 Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen Het alcohol- en drugsgebruik ligt aanzienlijk hoger onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen dan in de algemene bevolking. Uitgaanders vormen in het algemeen…

Lees meer

Onderzoek | Studentwelzijn en welbevinden met afstandsonderwijs

 • Hogeschool Rotterdam
 • Coronagerelateerd

Studentwelzijn en welbevinden met afstandsonderwijs Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen dat niet alle studenten meekonden komen met het onderwijs dat door hun opleiding online aangeboden wordt. Gezien de snelheid van de omschakeling is dit begrijpelijk,…

Lees meer

Onderzoek | Lessen uit Coronatijd

 • MIND
 • Coronagerelateerd

Onderzoeken naar impact coronacrisis MIND onderzoekt de gevolgen van de Corona-crisis en de crisismaatregelen voor mensen met psychische klachten en hun naasten, op hun dagelijks leven en op de zorg die zij ontvangen. De onderzoeken worden gedaan onder de eigen…

Lees meer

Onderzoek | Studenten hebben meer psychische problemen door de coronacrisis

 • CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, NIVEL en Tilburg University (NETHLAB)
 • Coronagerelateerd

Corona-uitbraak leidt enkel bij specifieke groepen tot toename psychische klachten Het percentage volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen was tijdens de corona-uitbraak in maart 2020 even hoog als in november 2019 (circa 17%), vier maanden vóór de…

Lees meer

Onderzoek | Van inclusie naar impact ho-studenten EU programma Erasmus+

 • ResearchNed
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Meerjarige studie naar de impact van het programma Erasmus+ Van inclusie naar impact hoger onderwijsstudenten In hoeverre levert het programma Erasmus+ een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs? Dat is de hoofdvraag in het onderzoek Van…

Lees meer

Onderzoek | Effect 2e corona-golf

 • Ieder(in)
 • Coronagerelateerd

Onderzoeksrapport |2e Corona-golf: hoe gaat het met u? Isolement mensen met beperking neemt sterk toe Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderwijs…

Lees meer

Onderzoek | Geestelijke gezondheid van studenten tijdens coronapandemie

 • Caring Universities
 • Coronagerelateerd

Onderzoek naar psychische problemen en welbevinden Over het onderzoek Caring Universities (CU) heeft in juni 2020 een online vragenlijst verstuurd naar bijna 87 duizend studenten van vier universiteiten (de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de…

Lees meer

Onderzoek | Definiëren en meten van mentale gezondheid onder jongeren

 • Trimbos Instituut
 • Psychische klachten

Onderzoek naar meer eenduidigheid in het definiëren en meten van mentale gezondheid onder jongeren In een onderzoek naar mentale gezondheid van de jeugd in Nederland door het RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC kwam naar voren dat 8,3% van de jongeren…

Lees meer

Onderzoek | Burn-outklachten geneeskundepromovendi i.r.t. welzijn

 • AUMC, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht
 • Psychische klachten

Onderzoek | Burn-outklachten geneeskundepromovendi i.r.t. welzijn Door middel van een self-determination theory framework is er onderzoek gedaan naar burn-out klachten bij Nederlandse geneeskundepromovendi en hun associatie met motivatie, balans tussen werk en leven en tevredenheid of frustraties met hun psychologische behoeften.…

Lees meer

Onderzoek | Impact corona op werk en welzijn van HVA professionals

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Mentale weerbaarheid

Onderzoek impact corona op digitale en sociale transformatie werk en welzijn van onderwijsprofessionals In een infographic worden de resultaten van een kwalitatieve Quickscan onder HVA professionals gepresenteerd. De digitale en sociale transformatie die als gevolg van de COVID19 uitbraak ingang…

Lees meer

Onderzoek | Impact corona op jongeren met een chronische aandoening

 • JongPIT en Jongeren INC
 • Coronagerelateerd

Analyse effect corona op jongeren met een chronische aandoening Jongeren met een chronische aandoening worden sterk getroffen  door de coronacrisis. Zo heeft meer dan 60% een studievertraging opgelopen en maakt ruim 30%  zich zorgen over hun financiële situatie. Daarnaast heeft…

Lees meer

Onderzoek | Mentaal welzijn promovendi die mantelzorg verlenen

 • Universiteit Leiden
 • Mantelzorg

Onderzoek mentaal welzijn promovendi die mantelzorg verlenen Promovendi die mantelzorg verlenen lopen een groter risico op mentale gezondheidsklachten, maar daarover praten zij niet met hun begeleiders. Dat blijkt uit onderzoek van Josephine Bergmans en Inge van der Weijden (Universiteit Leiden).…

Lees meer

Onderzoek | Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona

 • ResearchNed
 • Coronagerelateerd

Studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona Studentervaringen met de gewijzigde omstandigheden in het hoger onderwijs en studievertraging Op verzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke studievertraging bij studenten met mantelzorgtaken tijdens de coronapandemie. Om…

Lees meer
Back To Top