Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak

 • 113 zelfmoordpreventie
 • suïcidepreventie

113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een poging doen tot zelfdoding is het volgens hen belangrijk om meer inzicht te hebben in de reden die personen hebben om zelfdoding te…

Lees meer

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren

 • NJi
 • mentale weerbaarheid, studentenwelzijn

Jongeren moeten veerkrachtig zijn om het leven aan te kunnen. Hiervoor moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Om dit goed te kunnen hebben zij steun nodig van mensen uit hun omgeving, maar ook zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun…

Lees meer

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

 • NHL Stenden
 • Psychische klachten

In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van studentenwelzijn. Om deze reden is NHL steden in 2020 gestart met…

Lees meer

Onderzoek | Mentale gezondheid jongeren

 • CBS
 • Psychische klachten

Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de gegevens was 18 procent van de jongeren en jongvolwassenen in 2021 psychisch ongezond. Dat is meer dan in 2019 en 2020, toen dit nog bij…

Lees meer

Onderzoek | De kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van COVID-19

 • NVAO, Inspectie van het onderwijs
 • Coronagerelateerd

De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. De onderwijskwaliteit bleef in grote lijnen overeind doordat hogescholen en universiteiten snel wisten om te schakelen naar online onderwijs en ze vervolgens dit systematisch verbeterden. Studentenwelzijn onder druk…

Lees meer

Onderzoek | Beperking voel je ook in hoger onderwijs

 • CBS
 • psychische klachten

Personen met een psychische of lichamelijke beperking gaan minder vaak naar het hoger onderwijs en behalen ook nog eens minder vaak een diploma. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan de helft van alle…

Lees meer

Onderzoek | Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Er blijkt een duidelijke kennisbehoefte te zijn, met…

Lees meer

Onderzoek | Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs

 • Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen
 • intersectionaliteit

Diversiteit en inclusiviteit hebben een prominente plek op de agenda van hoger onderwijsinstellingen. Wanneer hoger onderwijsinstellingen streven naar gelijke kansen worden er meer diversiteitbeleid gemaakt. Om effectief beleid te maken is er kennis nodig over kansengelijkheid in het hoger onderwijs.…

Lees meer

Onderzoek | Resultaten psychomotorische trainingen

 • Hogeschool Windesheim
 • Psychische klachten

Studenten die vastlopen in hun studie en studiegerelateerde psychosociale problematiek ervaren, kunnen op hogeschool Windesheim psychomotorische trainingen volgen van het Ambulatorium van de opleiding Psychomotorische therapie. Focus trainingen Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie die stagelopen bij het Ambulatorium begeleiden…

Lees meer

Onderzoek | Uitgaanspatronen, middelengebruik en gezondheid

 • Trimbos
 • Gezondheid jongeren

Het alcohol- en drugsgebruik ligt aanzienlijk hoger onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen dan in de algemene bevolking. Uitgaanders vormen in het algemeen een risicogroep wat betreft het experimenteren met middelengebruik, bingegebruik, of combigebruik. Tegelijkertijd lijken veel uitgaande jongeren en jongvolwassenen…

Lees meer

Onderzoek | Effect 2e corona-golf

 • Ieder(in)
 • Coronagerelateerd

Onderzoeksrapport |2e Corona-golf: hoe gaat het met u? Isolement mensen met beperking neemt sterk toe Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderwijs…

Lees meer

Onderzoek | Burn-outklachten geneeskundepromovendi i.r.t. welzijn

 • AUMC, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht
 • Psychische klachten

Door middel van een self-determination theory framework is er onderzoek gedaan naar burn-out klachten bij Nederlandse geneeskundepromovendi en hun associatie met motivatie, balans tussen werk en leven en tevredenheid of frustraties met hun psychologische behoeften. Over het onderzoek Dit onderzoek…

Lees meer

Onderzoek | Impact corona op jongeren met een chronische aandoening

 • JongPIT en Jongeren INC
 • Coronagerelateerd

Jongeren met een chronische aandoening worden sterk getroffen  door de coronacrisis. Zo heeft meer dan 60% een studievertraging opgelopen en maakt ruim 30%  zich zorgen over hun financiële situatie. Daarnaast heeft maar liefst 80% van de jongeren met een  chronische…

Lees meer
Back To Top