Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Positieve gezondheid in het mbo

 • ROC Midden Nederland
 • Praktijkgericht onderzoek met voorbeelden - positieve gezondheid in het mbo

  Positieve gezondheid in het mbo De betekenis van gezondheid en perceptie op de eigen gezondheid zijn vandaag de dag aan verandering onderhevig. Er ligt veel nadruk op de autonome gezondheid, de eigen regie en zelf meebeslissen wanneer bij ziekte…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Suicidepreventie Amsterdam

 • GGD Amsterdam
 • Suicidepreventie

  In Amsterdam plegen jaarlijks tussen de 80 en 90 mensen zelfmoord. Vele honderden doen een zelfmoordpoging. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid. GGD…

Lees meer

Handreiking | Inspiratiekaart werken aan welbevinden in het mbo

 • Trimbos, Pharos
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, intersectionaliteit, integrale aanpak

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden…

Lees meer

Netwerk | MIND Korrelatie, de online hulplijn

 • Stichting MIND
 • eenzaamheid, mentale weerbaarheid/veerkracht, psychische klachten, stress/prestatiedruk

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND Korrelatie is een online hulplijn en biedt gratis anonieme, professionele hulp…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het kader van studentenwelzijn hebben plaatsgevonden. Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Tijdens elke bijeenkomst van het Landelijk Netwerk…

Lees meer

Handreiking | Samenwerken aan een toegankelijk hoger onderwjis

 • Organisatieadviesbureau Common Eye i.o.v. ETHO
 • instroom/doorstroom

  Jongeren krijgen in hun schoolloopbaan te maken met verschillende overgangen in onderwijssectoren. Om soepele en effectieve overgangen te realiseren, is samenwerking tussen instellingen van verschillende sectoren nodig. Doelgroep De handreiking is voor beleidsmedewerkers, bestuurders, managers, projectleiders, docenten en andere…

Lees meer

Tips | De Vraagbaak: Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten

 • NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • psychische klachten

Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten Hoe ervaren jongeren met psychische klachten steun van familie, vrienden en andere naasten? Wat werkt en welke adviezen hebben ze voor naasten, voor jongeren zelf en voor hun hulpverleners. Dat werd gevraagd…

Lees meer

Actieplan | Studentenwelzijn gemeente Leiden

 • gemeente Leiden
 • studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het welzijn van studenten in de stad te verbeteren, vooral omdat de coronacrisis de urgentie hiervan heeft benadrukt. Als onderdeel van hun sociale impact programma heeft de gemeente twee studentambtenaren in dienst genomen…

Lees meer

Tool | App ‘FROCOLE’ voor feedback en reflectie bij samenwerkend leren

 • Open Universiteit
 • Sociale binding

FROCOLE staat voor Feedback en Reflectie in Online COllaboratief Leren. Sociale interactie met medestudenten en docenten is een belangrijke voorwaarde voor computerondersteund samenwerkend leren. Samenwerkend leren of collaboratief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen kennis…

Lees meer

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren

 • NJi
 • mentale weerbaarheid, studentenwelzijn

Jongeren moeten veerkrachtig zijn om het leven aan te kunnen. Hiervoor moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Om dit goed te kunnen hebben zij steun nodig van mensen uit hun omgeving, maar ook zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun…

Lees meer

Handreiking | Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit

 • Vereniging Hogescholen
 • Psychische klachten, Intersectionaliteit

Handreiking| Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit In de afgelopen decennia is het hbo steeds diverser geworden in de samenstelling van studenten en medewerkers. Dat is enorm inspirerend. Het plaatst hogescholen voor nieuwe vraagstukken wat betreft onze opdracht.…

Lees meer

Handreiking | Solution Rooms 2022: ‘Blijvend vernieuwen. Uitdagingen en oplossingsrichtingen voor het hoger onderwijs van de toekomst.

 • ComeniusNetwerk
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Op initiatief van het ComeniusNetwerk, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur &Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vonden op 10 februari 2022 de jaarlijkse Solution Rooms plaats. Studenten, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers hebben in…

Lees meer

Tool | Jongeren Hulp Online

 • Alles is gezondheid, NCJ, NJi, JouwGGD.nl
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Bij Jongeren Hulp Online vind je meer dan 20 hulplijnen die jongeren snel, anoniem en gratis hulp bieden, via de chat of telefoon. Betrouwbaar en professioneel met een luisterend oor, deskundig advies en handige tips. De website biedt een overzicht…

Lees meer

Community | Netwerk USP inclusief

 • Universiteit Utrecht, Samen Sterk zonder Stigma, UMC Utrecht
 • Psychische klachten

Netwerk USP Inclusief is een medewerkersnetwerk in het Utrecht Science Park. Het netwerk zet zich in voor het bespreekbaar maken van taboes en vooroordelen over het werken met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid. Doel Het doel is om de integratie en…

Lees meer

Onderzoek | Wat beweegt studenten?

 • Inholland
 • Sociale binding

Een onderzoek naar de beweegredenen van studenten om zich al dan niet actief in te zetten voor hun medestudenten, opleiding en/of Inholland en welke opbrengsten en belemmeringen zij ervaren bij hun actieve inzet. Met een kwalitatieve onderzoeksmethode – interviews –…

Lees meer

Contactgegevens | Relevante organisaties

 • ECIO
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Een overzicht van enkele organisaties die studenten met psychische klachten, stress en/of een belemmering mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties. Contactpersonen hoger onderwijsinstellingen en het mbo…

Lees meer
Back To Top