Ga naar hoofdinhoud
 • Categorie

 • Tag

 • Items

Tool | Toolkit Blend je onderwijs

 • SURF, VH, UNL
 • Sociale binding

Toolkit voor het bevorderen van socialiseren bij blended leren Studiegedrag, welzijn en je ergens thuis voelen hangen samen met goede socialisering. Dit is essentieel bij blended leren. Deze tool bevat verschillende routeplanners met concrete handvatten om socialisering binnen je cursus…

Lees meer

Opbrengsten dialoogsessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

 • VO-raad, NJi, het Lerarencollectief, Nationaal Programma Onderwijs, CNV Onderwijs, Sectorraad GO en Haarlem College
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Opbrengsten dialoogsessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling Het welbevinden en de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs staat onder druk. In twee online Learn & Share sessies spraken ruim 400 onderwijsprofessionals in meer dan 40 gesprekken met elkaar…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

 • 113 zelfmoordpreventie e.a.
 • suïcidepreventie

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt…

Lees meer

Training | Yale cursus voor beter psychologisch welbevinden

 • Yale Univsersity, Dr. Laurie Santos
 • mentale gezondheid

Training | Yale cursus voor beter psychologisch welbevinden Uit een recente enquête van Yale blijkt dat 37% van de tieners zegt dat zij een slechte geestelijke gezondheid ervaren. Met een gratis training wil Dr. Laurie Santos deze 'geestelijke gezondheidscrisis' verminderen.…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het kader van studentenwelzijn hebben plaatsgevonden. Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Tijdens elke bijeenkomst van het Landelijk Netwerk…

Lees meer

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak

 • 113 zelfmoordpreventie
 • suïcidepreventie

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak 113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een poging doen tot zelfdoding is het volgens hen belangrijk om meer inzicht te hebben in…

Lees meer

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

 • NHL Stenden
 • Psychische klachten

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van…

Lees meer

Tips | 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal

 • LSVb
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Tips| 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal De landelijke Studentenvakbond deelt 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal waarmee docenten direct aan de slag kunnen. Hiermee kunnen docenten bijdragen aan een omgeving waar iedereen zich…

Lees meer

Training | Life-skills

 • Global Young Leaders: Life-skills
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Global Young Leaders: Life-skills Workshops en programma’s voor het ontwikkelen van praktische en gepersonaliseerde life-skills voor jongvolwassenen. Hiermee kunnen zij hun belangrijke levensuitdagingen en beslissingen met zelfverzekerdheid en vertrouwen aangaan, en het leven kunnen vormgeven op hun eigen unieke manier.…

Lees meer

Handreiking | Op weg naar passende zorg voor lhbt+- jongeren met psychische klachten

 • L.P. Sonneveld, S.L. Bungener
 • Psychische klachten

Op weg naar passende zorg voor lhbt+- jongeren met psychische klachten LGBT+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en andere) jongeren hebben een hoger risico om trauma's te ervaren en ontwikkelen mentale gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en suïcidaliteit dan hun hetero cisgender…

Lees meer

Handreiking | Begrippenlijst sekse, gender en seksuele oriëntatie

 • Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM)
 • LGBTQIA2S+

Begrippenlijst sekse, gender en seksuele oriëntatie In deze begrippenlijst vind je een omschrijving van veel gebruikte termen en begrippen als gender, transgender, cisgender enzovoort. Dit is de omschrijving zoals de Alliantie Gezondheidszorg op Maat hanteert. De begrippenlijst kan je helpen…

Lees meer

Handreiking | Diversiteit is de Realiteit

 • Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM)
 • LGBTQIA2S+

Diversiteit op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie, hoe zit dat? Diversiteit is de realiteit. Maar hoe zit dat nu precies? Wat is het verschil tussen sekse, gender en seksuele oriëntatie? Hoe ziet die diversiteit eruit? En hoe…

Lees meer

Onderzoek | Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Er blijkt een duidelijke…

Lees meer

Handreiking | Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

 • Samenwerkende Gezondsheidsfondsen
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) heeft in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs een handreiking ontwikkeld voor leerkrachten om preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het…

Lees meer

Tips | Bereiken van kwetsbare jongeren in coronatijd

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Psychische klachten

Bereiken van kwetsbare jongeren in coronatijd Zelfmoordpreventie113 biedt een overzicht van tips en adviezen om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Uitreiken naar studenten Zorg voor verschillende contactmogelijkheden via een app, online community, e-mail, online gesprekken via teams, zoom en lifesize Maak…

Lees meer

Handreiking | Mijn student denkt aan zelfmoord. Wat nu?

 • Fontys
 • Suïcidepreventie

Handreiking | Mijn student denkt aan zelfmoord. Wat nu? Fontys publiceerde een online stappenplan met algemene tips over hoe te handelen bij (vermoeden van) psychische crisis of nood van een student? Het stappenplan is onderdeel van 'Studentcoaching'. Stap 1: Wat…

Lees meer
Back To Top