Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderzoek | Finding Meaning in Academia – Sense of Purpose and Student Well-being

 • Radboud Honours Academy
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Projectcontext en doelstellingen Studenten van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit hebben de problemen onderzocht die studenten ervaren met betrekking tot hun levenstevredenheid tegen de achtergrond van hun universitaire studies. Het beleidsadvies, gepresenteerd door de Honours Academy: Finding Meaning in…

Lees meer

Handreiking | (Her)ken je student!’

 • Inholland
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Gelukkige studenten zijn betrokken studenten en boeken in het algemeen goede studieresultaten. Maar wat de ene student gelukkig maakt, werkt bij de ander misschien wel averechts.  In de handleiding vind je strategieën voor docenten en begeleiders om in gesprek…

Lees meer

Handreiking | Checklist welbevinden op het mbo

 • Pharos, Trimbos-instituut
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Breng de huidige situatie op jouw locatie in kaart Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school(locatie)? Gebruik dan deze checklist om jullie beginsituatie systematisch in kaart te brengen. Wat gaat er goed op school/de opleiding? Wat…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het kader van studentenwelzijn hebben plaatsgevonden. Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Tijdens elke bijeenkomst van het Landelijk Netwerk…

Lees meer

Handreiking | Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs

 • Inspectie van het Onderwijs
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Handreiking | Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs Voor instellingen in het hoger onderwijs lanceerde de Inspectie van Onderwijs handvatten voor het sturen op sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding was het themaonderzoek van de…

Lees meer

Tool | Toolkit Blend je onderwijs

 • SURF, VH, UNL
 • Sociale binding

Toolkit voor het bevorderen van socialiseren bij blended leren Studiegedrag, welzijn en je ergens thuis voelen hangen samen met goede socialisering. Dit is essentieel bij blended leren. Deze tool bevat verschillende routeplanners met concrete handvatten om socialisering binnen je cursus…

Lees meer

Opbrengsten dialoogsessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

 • VO-raad, NJi, het Lerarencollectief, Nationaal Programma Onderwijs, CNV Onderwijs, Sectorraad GO en Haarlem College
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Opbrengsten dialoogsessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling Het welbevinden en de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs staat onder druk. In twee online Learn & Share sessies spraken ruim 400 onderwijsprofessionals in meer dan 40 gesprekken met elkaar…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

 • 113 zelfmoordpreventie e.a.
 • suïcidepreventie

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt…

Lees meer

Training | Yale cursus voor beter psychologisch welbevinden

 • Yale Univsersity, Dr. Laurie Santos
 • mentale gezondheid

Training | Yale cursus voor beter psychologisch welbevinden Uit een recente enquête van Yale blijkt dat 37% van de tieners zegt dat zij een slechte geestelijke gezondheid ervaren. Met een gratis training wil Dr. Laurie Santos deze 'geestelijke gezondheidscrisis' verminderen.…

Lees meer

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak

 • 113 zelfmoordpreventie
 • suïcidepreventie

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak 113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een poging doen tot zelfdoding is het volgens hen belangrijk om meer inzicht te hebben in…

Lees meer

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

 • NHL Stenden
 • Psychische klachten

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van…

Lees meer

Tips | 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal

 • LSVb
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Tips| 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal De landelijke Studentenvakbond deelt 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal waarmee docenten direct aan de slag kunnen. Hiermee kunnen docenten bijdragen aan een omgeving waar iedereen zich…

Lees meer

Training | Life-skills

 • Global Young Leaders: Life-skills
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Global Young Leaders: Life-skills Workshops en programma’s voor het ontwikkelen van praktische en gepersonaliseerde life-skills voor jongvolwassenen. Hiermee kunnen zij hun belangrijke levensuitdagingen en beslissingen met zelfverzekerdheid en vertrouwen aangaan, en het leven kunnen vormgeven op hun eigen unieke manier.…

Lees meer

Handreiking | Op weg naar passende zorg voor lhbt+- jongeren met psychische klachten

 • L.P. Sonneveld, S.L. Bungener
 • Psychische klachten

Op weg naar passende zorg voor lhbt+- jongeren met psychische klachten LGBT+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en andere) jongeren hebben een hoger risico om trauma's te ervaren en ontwikkelen mentale gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en suïcidaliteit dan hun hetero cisgender…

Lees meer

Handreiking | Begrippenlijst sekse, gender en seksuele oriëntatie

 • Alliantie Gezondheidszorg op maat (AGOM)
 • LGBTQIA2S+

Begrippenlijst sekse, gender en seksuele oriëntatie In deze begrippenlijst vind je een omschrijving van veel gebruikte termen en begrippen als gender, transgender, cisgender enzovoort. Dit is de omschrijving zoals de Alliantie Gezondheidszorg op Maat hanteert. De begrippenlijst kan je helpen…

Lees meer
Back To Top