Ga naar hoofdinhoud
Initiatiefnemer: Institute for Positive Health
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: Februari 2021

Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid

De jongerentool is een gespreksinstrument. Het zet je aan het denken over hoe het met je gaat. Door de tool te gebruiken ontstaat bewustwording over je eigen leven en word je gestimuleerd om zelf de regie in handen te nemen. Wanneer je de vragenlijst hebt beantwoord, kom je tot een score in het spinnenweb. In het spinnenweb ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment.

De jongerentool van Positieve Gezondheid biedt een stukje bewustwording en stimuleert jongeren om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen en wat er nodig is om dat te bereiken. Het gespreksinstrument bestaat uit een vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst wordt het gezondheidsoppervlak weergegeven in het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Aan de hand van de scores ga je in gesprek met een ouder, leerkracht of zorgverlener.

Hoe te gebruiken?

De Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid is er voor alle jongeren tussen 16 en 25 jaar, mét en zónder chronische aandoeningen. De tool bestaat uit 43 vragen, verdeeld over 6 dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Deze dimensies zijn weergegeven in de vorm van een spinnenweb. De antwoorden op de vragen geven lijntjes weer in dit spinnenweb, waardoor zichtbaar wordt hoe het met je gaat.

Jongeren kunnen de tool zelfstandig gebruiken, om te zien waar je staat met je gezondheid. Daarbij is de tool ook behulpzaam als gespreksinstrument in het zorgproces bij een bezoek in het ziekenhuis, bij de huisarts, op scholen door bijvoorbeeld studiebegeleiders of tijdens lessen.

Specificaties:

Kwaliteitskader

Back To Top