skip to Main Content

Overzicht in onderzoek en praktijkvoorbeelden studentenwelzijn

De Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn is het centrale platform waar onderzoek, praktijkvoorbeelden en tips uit het onderwijs over studentenwelzijn samenkomen. Doel: kennisdeling en inspireren. De thematische insteek van de kennisbank is gebaseerd op het StepChangemodel: een model van UK Universities. Daarnaast is het mogelijk om in de kennisbank te zoeken op termen (bijvoorbeeld suïcidepreventie), onderwijssector en categorieën (bijvoorbeeld internationale voorbeelden en tools). De Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn wordt gefaciliteerd door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO).

Nieuwe artikelen & updates

Bijeenkomsten

Back To Top