Skip to content

De Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn is een initiatief om kennisuitwisseling in het onderwijs te faciliteren. Deze kennisbank is ontstaan op aanvraag van en ter ondersteuning van hoger onderwijsprofessionals die als lid zijn aangesloten bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn. Ook vanuit andere onderwijssectoren zoals het mbo,  primair- of voortgezet onderwijs kan je met de kennisbank inspiratie opdoen rondom studentenwelzijn.

Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn

De kennisbank is het centrale platform, gebaseerd op het StepChange-model, waar beschikbare onderzoeken, praktijkvoorbeelden en tips uit het onderwijs samenkomen. Dit helpt de leden van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn bij kennisuitwisseling, het opdoen van inspiratie en schept overzicht in beschikbare welzijnsinitiatieven. Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Hieronder lees je meer over het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en informeren we je over activiteiten en bijeenkomsten rondom studentenwelzijn waar jij bij kan aansluiten.

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn: platform voor kennisuitwisseling

Wat verstaan we onder studentenwelzijn? Wat kunnen we vanuit het onderwijs doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de hogeschool en universiteit hier in en waar stopt deze verantwoordelijkheid?

Tegen deze vragen lopen hogescholen en universiteiten aan. Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs opgericht door ECIO. Het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn vormt een landelijk platform voor studentenwelzijn in het onderwijs en biedt de volgende activiteiten aan:

  1. bijeenkomsten met inspirerende sprekers
  2. online community voor leden
  3. masterclasses
  4. de Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn.

Netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs vier bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen die wilt aansluiten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een thema uitgediept (bijvoorbeeld prestatiedruk of suïcidepreventie) en komen gastsprekers aan het woord. Daarnaast staan hier praktijkvoorbeelden centraal en zijn er verschillende hogescholen, universiteiten of welzijnsorganisaties te gast om te vertellen over hun specifieke aanpak. Tot slot is er ruimte om professionals vanuit hogescholen en universiteiten te leren kennen, interactie en te netwerken. Op deze manier kom jij in contact met andere studentbegeleiders, studentenwelzijnscoördinatoren en beleidsmedewerkers.

Online community voor actuele ontwikkelingen, netwerken en oproepen

Ter ondersteuning van het netwerk en om tussen de bijeenkomsten door kennisuitwisseling te stimuleren is de online community ‘Studentenwelzijn in het hoger onderwijs’ opgericht. In deze community wordt informatie gedeeld over actuele ontwikkelingen en de netwerkbijeenkomsten. Daarnaast is er ruimte om een oproep te plaatsen of in contact te komen met andere organisaties of netwerkpartners.

Masterclasses

Naast de netwerkbijeenkomsten organiseren we ook speciale gratis masterclasses. Hierbij zoomen we in op specifieke thema’s, delen we hierover kennis en werken we aan concrete handvaten voor praktijktoepassing in het hoger onderwijs. Zo organiseerden we eerder  verschillende masterclasses over hoe je als studentbegeleider kan bijdragen aan het vergroten van de mentale vaardigheden van studenten. Houd de agenda in de gaten voor alle aankomende masterclasses.

Strategieteam van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn

Binnen het landelijk netwerk studentenwelzijn is er ook een strategieteam studentenwelzijn. De stuurgroep schets kaders voor het landelijk netwerk studentwelzijn. Zij zorgen voor de vormgeving van de netwerkbijeenkomsten (inhoudelijke kennisdeling) en signaleren knelpunten en agenderen via Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU) en VH als spreekbuis. De stuurgroep komt zes keer per jaar bijeen.

Neem ook deel!

Wil je als student of professional uit het hoger onderwijs ook aansluiten bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn? Meld je dan ook aan via algemeen@ecio.nl.

Back To Top