Skip to content
Initiatiefnemer: Inholland
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: 2023

 

Gelukkige studenten zijn betrokken studenten en boeken in het algemeen goede studieresultaten. Maar wat de ene student gelukkig maakt, werkt bij de ander misschien wel averechts.  In de handleiding vind je strategieën voor docenten en begeleiders om in gesprek te gaan over hun betrokkenheid, welzijn en studiegedrag. En aanknopingspunten om vroegtijdig te kunnen signaleren wanneer het níet goed gaat en welke interventies je dan kunt doen om studenten weer op het juiste spoor te krijgen.

Opzet handreiking

Voor dit boekje ‘(Her)ken je student!’ hebben studenten en medewerkers van Hogeschool Inholland hun verhaal verteld over vier verschillende studenttypes, ingedeeld op basis van bevlogenheid en emotionele uitputting. Deze vier types hebben hun eigen karaktereigenschappen en behoeftes. Natuurlijk is iedere student uniek en is geen student precies hetzelfde. Maar dat maakt het ook ongrijpbaar. Want hoe ga je dan om met alle verschillende behoeftes van de honderdduizenden studenten die alleen al in Nederland studeren?

Doel van de handreiking

Het boekje is bedoeld om te inspireren en het bewustzijn over studentenwelzijn te vergroten. De vier herkenbare studenttypes in dit boekje geven richting en bewustwording voor zowel studenten als docenten. Daarnaast worden in dit boekje praktische handvatten aangeboden. Zo kunnen studenten zelf testen hoe het staat met hun eigen bevlogenheid en uitputting. Docenten kunnen de gesprekstips gebruiken om te onderzoeken wat de behoeftes zijn van de student en wat nodig is om deze te kunnen vervullen.

Doelgroep handreiking

De handreiking is voor zowel studenten als docenten.

Download hier de handreiking (Her)ken je student!’ van Lisa Klinkenberg, Melissa Versteeg, Rutger Kappe en Naomi Seldenthuis van het Lectoraat Studiesucces Inholland.

Kwaliteitskader

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.
  • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.
  • Er is een impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk, de afbeeldingen bevatten geen alternatieve teksten.
Back To Top