Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreiking | Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

 • Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
 • intersectionaliteit

  Op de valreep van 2023 is het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit is een vervolg op de impactvolle maatregelen van de NPDR 2022. In deze nieuwste versie worden 29 versterkende afspraken…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Suicidepreventie Amsterdam

 • GGD Amsterdam
 • Suicidepreventie

  In Amsterdam plegen jaarlijks tussen de 80 en 90 mensen zelfmoord. Vele honderden doen een zelfmoordpoging. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid. GGD…

Lees meer

AV-media | De Handleiding – voor mentale gezondheid onder jongeren

 • Tim Senders / Geuren & Kleuren Media
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, financiële problemen, eenzaamheid

 ‘De Handleiding: voor mentale gezondheid onder jongeren’ is een podcast waar er met persoonlijke verhalen en verfrissende inzichten dieper ingaan wordt op de complexiteit van wat er in het hoofd van veel jongeren om gaat. Samen met ervaringsdeskundigen en experts…

Lees meer

Handreiking | Inspiratiekaart werken aan welbevinden in het mbo

 • Trimbos, Pharos
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, intersectionaliteit, integrale aanpak

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden…

Lees meer

Onderwijspraktijk | VITA coaching

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

Vanuit het student support center van de HAN is de samenwerking opgezocht met de opleiding sportkunde. Studenten met affiniteit, kennis en kunde op het gebied van leefstijlcoaching volgen een training bij het student support center tot VITA coach en leren…

Lees meer

Netwerk | MIND Korrelatie, de online hulplijn

 • Stichting MIND
 • eenzaamheid, mentale weerbaarheid/veerkracht, psychische klachten, stress/prestatiedruk

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND Korrelatie is een online hulplijn en biedt gratis anonieme, professionele hulp…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het kader van studentenwelzijn hebben plaatsgevonden. Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Tijdens elke bijeenkomst van het Landelijk Netwerk…

Lees meer

Onderzoek | Finding Meaning in Academia – Sense of Purpose and Student Well-being

 • Radboud Honours Academy
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Projectcontext en doelstellingen Studenten van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit hebben de problemen onderzocht die studenten ervaren met betrekking tot hun levenstevredenheid tegen de achtergrond van hun universitaire studies. Het beleidsadvies, gepresenteerd door de Honours Academy: Finding Meaning in…

Lees meer

Tip | Studentenwelzijn Fonds

 • ISO en LSVb
 • Financiële problemen

  Via het studentenwelzijn fonds willen ISO en LSVb bijdragen aan studentenwelzijn (hbo/wo) in de brede zin door projecten te financieren die daaraan bijdragen. Het Fonds is in 2019 opgericht en wordt nog steeds gesteund en ondersteund door bestuursleden van…

Lees meer

Onderzoek | Stress and stress management interventions in higher education students

 • Yaĝmur Amanvermez (VU)
 • Internationale studenten

PhD Thesis - Promises, Challenges, Innovations Stress bij jongeren, met name studenten, wordt steeds problematischer vanwege academische druk, financiële problemen, werk-studie-balans en conflicten. Wanneer stress de draagkracht overschrijdt, heeft dit negatieve gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Het is…

Lees meer

Tips | Cultuur sensitief werken – handvatten voor professionals

 • Pharos
 • Sociale binding

  Voor professionals in de zorg en het sociaal domein is cultuursensitief werken steeds belangrijker. Door aandacht te hebben voor de culturele achtergrond en waarden van patiënten/cliënten én die van jezelf, kun je afgestemde zorg en ondersteuning bieden. Maar hoe…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Running Therapie op Universiteit Twente

 • Universiteit Twente
 • Eenzaamheid, mentale weerbaarheid

  Erik Kemp was nog maar een paar weken voorzitter van de Student Union, toen hij in een depressie belandde. Hij vertelt dat het voor hem zou hebben geholpen als er iemand zou zijn die met hem een stukje zou…

Lees meer

Tips | De Vraagbaak: Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten

 • NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • psychische klachten

Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten Hoe ervaren jongeren met psychische klachten steun van familie, vrienden en andere naasten? Wat werkt en welke adviezen hebben ze voor naasten, voor jongeren zelf en voor hun hulpverleners. Dat werd gevraagd…

Lees meer

Handreiking | Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs

 • Inspectie van het Onderwijs
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Voor instellingen in het hoger onderwijs lanceerde de Inspectie van Onderwijs handvatten voor het sturen op sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding was het themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar wat hogeschoolbesturen doen om te sturen op…

Lees meer

Training | The Lab of Life voor jongeren

 • The Lab of Life
 • veerkracht,preventie,begeleiding

  Voor onderwijsinstellingen en gemeenten die hun jongeren willen ondersteunen door middel van een preventieve en wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak biedt The Lab of Life mogelijkheden. Doel Jongeren leren dat je kunt veranderen door de regie te pakken over je…

Lees meer

Onderzoek | Impact digitalisering op staf- en studentenwelzijn

 • European University Association
 • digitalisering

Vanuit het Europese project Erasmus+ DIGI-HE zijn de behoeften en welzijn van studenten en onderwijsprofessionals onderzocht met specifiek aandacht voor digitaal leren en onderwijzen in het hoger onderwijs. De resultaten van deze activiteiten zijn samengevat in een paper, dat afsluit…

Lees meer
Back To Top