Skip to content
Initiatiefnemer: ISO en LSVb
Term: Financiële problemen
Datum initiatief: 2019

 

Via het studentenwelzijn fonds willen ISO en LSVb bijdragen aan studentenwelzijn (hbo/wo) in de brede zin door projecten te financieren die daaraan bijdragen. Het Fonds is in 2019 opgericht en wordt nog steeds gesteund en ondersteund door bestuursleden van de ISO en het LSVb. Nieuw is de samenwerking met de ambassadeurs: Ingrid van Engelshoven, Mariette Hamer en Bjorn Blom. Zij gaan ook het studentenwelzijn fonds breed onder de aandacht brengen, om meer aanvragen te stimuleren.

Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke studentenvakbond hebben samen in 2006 het zorgcollectief Studenten Goed Verzekerd opgericht. Het doel van Studenten Goed Verzekerd is het bieden van een kwalitatief goede zorgverzekering aan studenten tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Door je verzekering via het collectief af te sluiten, steun je het studentenwelzijn Fonds.

Doel studentenwelzijn fonds

Het Studentenwelzijn Fonds heeft als doel om fysieke en mentale welzijn van studenten in Nederland te versterken. Dit wordt gedaan door projecten te financieren die (lokaal, regionaal of nationaal) bijdragen aan het (collectieve) welzijn van studenten. Het Fonds steunt allerlei type projecten van klein tot groot.

Thema’s studentenwelzijn fonds

Er zijn verschillende thema’s geïdentificeerd die aan studenten welzijn kunnen bijdragen:

  1. Awareness creëren voor studentenwelzijn
  2. Binding en een veilig studieklimaat
  3. Preventie en Vroegsignalering
  4. Hulpaanbod en Psychosociale interventies.

Daarbij wordt sociale veiligheid en vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag als belangrijk onderdeel van een veilig studieklimaat gezien. Er wordt dus gepoogd om zou nauw mogelijk aan te sluiten bij recente ontwikkelingen en de thema’s moeten niet als uitputtend worden gezien.

Informatie voor aanvragen

Op de website studentenwelzijnfonds.nl vind je meer informatie over het doen van aanvragen en de voorwaarden hierbij. Voor vragen kan je ook contact opnemen via info@studentenwelzijnfonds.nl.

Elke rechtspersoon in Nederland kan op elk moment van het jaar een pitchformulier indienen om het idee aan het fonds voor te leggen. Vervolgens kan met  feedback van het fonds een volledige aanvraag worden uitgewerkt. De aanvragen worden eerst door de fondsbeheerders bekeken. Met hen wordt contact onderhouden wanneer een aanvraag is ingediend. Daarna beslist het bestuur van het fonds op de aanvraag. Ten slotte geeft Triodos Foundation een definitieve go of no-go voor het project.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • niet van toepassing

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De webtekst is niet volledig digitaal toegankelijk.
Back To Top