Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Training | Welzijn voor Studentenorganisaties

 • Universiteit Leiden
 • middelengebruik, psychische klachten, sociale binding, suïcidepreventie

  Om de sociale veiligheid en het mentale welzijn van studenten te verbeteren, besteedt de Universiteit Leiden veel aandacht aan het trainen van student-bestuurders en sleutelfiguren binnen studentenorganisaties. Deze trainingen focussen op onderwerpen met betrekking tot mentaal welzijn, sociale veiligheid,…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met autisme

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Suïcidepreventie

  Deze handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren en maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025. In februari 2023 is de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze opgeleverd. Die richt…

Lees meer

Tool | Gesprekskaart suïcidepreventie jongeren

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Suïcidepreventie

  Veel scholen worden een keer geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfdoding. Soms ook met iemand die een poging doet of komt te overlijden door zelfdoding. 113 heeft een gesprekskaart ontwikkeld waar onderwijsinstellingen mee aan de slag gaan om…

Lees meer

Handreiking | Inspiratiekaart werken aan welbevinden in het mbo

 • Trimbos, Pharos
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, intersectionaliteit, integrale aanpak

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden…

Lees meer

Handreiking | IPS – ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen

 • Kenniscentrum Phrenos
 • Psychische klachten

Doel van IPS Onderwijs IPS (Individuele Plaatsing en Steun) Onderwijs is een innovatieve benadering die zich richt op het ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen, zoals psychosen, in hun educatieve traject. De methode streeft ernaar om deze jongeren niet alleen…

Lees meer

Handreiking | (Her)ken je student!’

 • Inholland
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Gelukkige studenten zijn betrokken studenten en boeken in het algemeen goede studieresultaten. Maar wat de ene student gelukkig maakt, werkt bij de ander misschien wel averechts.  In de handleiding vind je strategieën voor docenten en begeleiders om in gesprek…

Lees meer

Tool | Startthermometer: reflectie-instrument voor eerstejaars

 • Fontys Hogeschool
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

De Startthermometer is een wetenschappelijk gefundeerd online reflectie- en welzijnsinstrument ontwikkeld door Fontys Hogeschool dat eerstejaars na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij hun eerste ervaringen, gemaakte studiekeuze, motivatie en welzijn. De student ontvangt na invullen van…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

 • 113 zelfmoordpreventie e.a.
 • suïcidepreventie

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt…

Lees meer

Tips | 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal

 • LSVb
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

De landelijke Studentenvakbond deelt 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal waarmee docenten direct aan de slag kunnen. Hiermee kunnen docenten bijdragen aan een omgeving waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. De 10 tips Deel de faciliteiten…

Lees meer

Campagne | Rainbow Academy Jongerenpanel

 • Nationale Jeugdraad
 • LGBTQIA2S+

Jongerenpanel Eén van de onderdelen van Rainbow Academy is het jongerenpanel.  Binnen het panel gaan LGBTQIA2S+ jongeren tussen de 15 en 24 jaar vanuit hun eigen perspectief met hun kennis, ervaring, wensen en behoeften in gesprek met partijen over bijvoorbeeld…

Lees meer

Tool | Alles Oké? Supportlijn

 • De kindertelefoon
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Stichting De Kindertelefoon biedt met de Alles Oké? Supportlijn een luisterend oor aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Doel Stichting De kindertelefoon heeft de supportlijn opgericht met het doel dat elke jongere gehoord wordt en de mogelijkheid heeft…

Lees meer

Handreiking | Promoting Student Well-Being in Learning Environments

 • Washington University in St. Louis
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Washington University in St. Louis heeft een handreiking ontwikkeld voor docenten om aandacht te creëren voor studentenwelzijn en docenten handvaten te geven om hiermee om te gaan. Op deze manier wilt de Washington University in St. Louis studentenwelzijn niet alleen…

Lees meer

Training | Psychomotorische trainingen

 • Hogeschool Windesheim
 • Psychische klachten

Tijdens je studie kunnen studenten tegen bepaalde problemen aanlopen. Binnen Windesheim zijn er verschillende mogelijkheden om hen hierin te ondersteunen. Bij het Ambulatorium kunnen deze studenten met keuze uit een ruim aanbod trainingen volgen die hen helpt hun studie beter…

Lees meer

Onderzoek | Resultaten psychomotorische trainingen

 • Hogeschool Windesheim
 • Psychische klachten

Studenten die vastlopen in hun studie en studiegerelateerde psychosociale problematiek ervaren, kunnen op hogeschool Windesheim psychomotorische trainingen volgen van het Ambulatorium van de opleiding Psychomotorische therapie. Focus trainingen Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie die stagelopen bij het Ambulatorium begeleiden…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | MIND-U

 • KU Leuven
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

KU Leuven heeft het MIND-U project gelanceerd, tijdens online mindfulness-sessies laten ze jongeren (14-24 jaar) kosteloos kennismaken met mindfulness-oefeningen onder begeleiding van ervaren en professionele trainers. Doel Net zoals volwassenen worden ook jongeren in deze ongewone en onzekere tijden op de proef gesteld: allerhande maatregelen moeten…

Lees meer

Tool | Jongeren Hulp Online

 • Alles is gezondheid, NCJ, NJi, JouwGGD.nl
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Bij Jongeren Hulp Online vind je meer dan 20 hulplijnen die jongeren snel, anoniem en gratis hulp bieden, via de chat of telefoon. Betrouwbaar en professioneel met een luisterend oor, deskundig advies en handige tips. De website biedt een overzicht…

Lees meer
Back To Top