Skip to content
Initiatiefnemer: 113 zelfmoordpreventie e.a.
Term: suïcidepreventie
Datum initiatief: 10 mei 2023

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt dat het hebben van een LVB kwetsbaarder maakt voor suïcidaliteit.
Suïcidepreventie hoeft in de basis niet wezenlijk anders te zijn bij jongeren met een LVB. Ook bij hen is het belangrijk om contact te maken, door te vragen, samen naar zin en betekenis te zoeken, met een veiligheidsplan te werken, naasten te betrekken, op continuïteit van zorg in te zetten en als professional je kennis op peil te houden met suïcidepreventietrainingen, intervisie en netwerkbrede overleggen. Wel moet er in het contact met de jongeren en naasten rekening worden gehouden met
de LVB. Hoe je dat doet, lees je in deze handreiking.

Deze handreiking is een aanvulling op de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze. De leidraad richt zich op jongeren in het algemeen. De handreiking gaat in op de gebieden waar werken met jongeren met een LVB iets anders vraagt.
Andere aanvullingen op de leidraad die binnen het project ontwikkeld worden, zijn:

  • Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit
  • Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met autisme
  • Handreiking suïcidepreventie bij jonge vluchtelingen

Doel handreiking

Het doel van de handreiking is om praktische handvatten te bieden aan zorgprofessionals die werken met jongeren met een LVB. De handreiking is een eerste stap in het vertrouwder raken met het thema suïcidaliteit en het vergroten van de handelingsbekwaamheid. Een handreiking alleen is echter niet voldoende. Naast een handreiking zijn scholing en trainingen nodig om je de kennis en gespreksvaardigheden eigen te maken. Verder is het belangrijk dat er binnen de organisatie gewerkt wordt aan de randvoorwaarden voor suïcidepreventie. Denk bijvoorbeeld aan een breed draagvlak voor suïcidepreventie, duidelijkheid over wie wat doet en tijd voor overleg met naasten en andere professionals. De leidraad is bedoeld als eerste stap naar het vergroten van de handelingsbekwaamheid. De leidraad biedt een vertaling van de al bestaande richtlijnen en standaarden naar de dagelijkse praktijk en richt zich hierbij specifiek op jongeren die zorg krijgen. De leidraad heeft geen verplicht karakter, maar biedt handvatten voor de uitvoering van suïcidepreventie. De leidraad staat vol algemene aanbevelingen die je kunt gebruiken. Elke jongere of elke situatie is echter uniek en vraagt om een andere aanpak. Er is altijd maatwerk nodig om aan te sluiten bij wat een specifieke jongere nodig heeft. Eigen inzicht, ervaringen en overleg met anderen spelen hierbij een belangrijke rol.

Doelgroep handreiking

Deze handreiking is voor zorgorganisaties en zorgprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met de gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren met een LVB. De leidraad is voor het hele jeugdveld geschreven en er wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking met elkaar en met naasten. Dit is een punt waar veel professionals mee worstelen.

Download hier de handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top