Ga naar hoofdinhoud
 • Categorie

 • Tag

 • Items

Actieplan | Studentenwelzijn gemeente Leiden

 • gemeente Leiden
 • studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie

Actieplan | Studentenwelzijn gemeente Leiden De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het welzijn van studenten in de stad te verbeteren, vooral omdat de coronacrisis de urgentie hiervan heeft benadrukt. Als onderdeel van hun sociale impact programma heeft de gemeente…

Lees meer

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren

 • NJi
 • mentale weerbaarheid, studentenwelzijn

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren Jongeren moeten veerkrachtig zijn om het leven aan te kunnen. Hiervoor moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Om dit goed te kunnen hebben zij steun nodig van mensen uit…

Lees meer

Tool | Rainbow Europe Map and Index

 • ILGA-Europe
 • LGBTQIA2S+

Rainbow Europe Map and Index Jaarlijks brengt mensenrechtenorganisatie ILGA-Europe de Rainbow Europe Map and Index uit. Doel ILGA-Europe produceert sinds 2009 de kaart en index met het doel om de juridische en beleidssituatie van LGBTQIA2S+'ers in Europa te illustreren. Inhoud…

Lees meer

Handreiking | Aanpak mentale gezondheid

 • ministerie van VWS
 • Coronagerelateerd

Mentale gezondheid in Nederland Er bestaan al langer zorgen over de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking. De coronacrisis heeft bestaande problemen nog scherper aan het ligt gebracht en nieuwe problemen veroorzaakt. Depressie, angststoornissen en problemen met alcohol en drugs…

Lees meer

Handreiking | Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit

 • Vereniging Hogescholen
 • Psychische klachten, Intersectionaliteit

Handreiking| Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit In de afgelopen decennia is het hbo steeds diverser geworden in de samenstelling van studenten en medewerkers. Dat is enorm inspirerend. Het plaatst hogescholen voor nieuwe vraagstukken wat betreft onze opdracht.…

Lees meer

Handreiking | Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student

 • Trimbos Instituut
 • Suïcidepreventie

Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student Na een (poging tot) zelfdoding van een student komt er veel op een school af. In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na (poging tot) zelfdoding van een…

Lees meer

Tips | Een opleiding met Wajong

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs
 • Financiële problemen

Studeren met Wajong Het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft een webpagina met een overzicht van de financiële veranderingen van een opleiding met Wajong. Hierbij worden de actuele voorwaarden en enkele wijzigingen uiteengezet. Specificaties Onderwijssector: hoger onderwijs Lees meer over de…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Magazine met initiatieven rondom studentenwelzijn

 • Universiteiten van Nederland
 • Sociale binding

Magazine met initiatieven voor studentenwelzijn Het online magazine biedt voorbeelden en initiatieven rondom studentenwelzijn in coronatijd en daarbuiten. Per universiteit worden voorbeelden en initiatieven uiteengezet. Tevens zijn tips voor studenten en een overzicht van ondersteunende diensten en studentenwelzijnsbeleid opgenomen. Erasmus…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Best practices welbevinden, betrokkenheid en studieverloop

 • VH-netwerk Studentenwelzijn
 • Coronagerelateerd

Onderwijspraktijk | Best practices welbevinden, betrokkenheid en studieverloop Aandachtspunten en best practices van hogescholen Het VH-netwerk Studentenwelzijn heeft in samenwerking met twaalf hogescholen een overzicht gemaakt van best practices op de vier thema's: duidelijkheid en structuur betrokkenheid opleiding psychisch welbevinden…

Lees meer

Handreiking | Beleid en implementatie studentenwelzijn

 • Vereniging Hogenscholen
 • Mentale weerbaarheid en veerkracht

Factsheet over beleid en implementatie studentenwelzijn De factsheet schets een beeld van het beleid en de implementatie dat hogescholen voeren op het gebied van studentenwelzijn. Tevens worden twee praktijkvoorbeelden beschreven. Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten,…

Lees meer

Handreiking | Studentenwelzijn in Corona-tijd

 • Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn
 • Stress/prestatiedruk

Handreiking | Studentenwelzijn in Corona-tijd De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen te ondersteunen met voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren tijdens de omstandigheden van het coronavirus. Hybride onderwijs De belangrijkste factor voor het succesvol starten en doorlopen van…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

 • Movisie
 • LGBTQIA2S+

Handreiking | LHBTI-emancipatie Feiten en cijfers op een rij Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen? Wat…

Lees meer

Handreiking | Studeren met Wajong

 • Rijksoverheid
 • Financiële problemen

Een opleiding met Wajong De Wajongwet is 1 januari 2021 aangepast. De wijziging omtrent de studieregeling is al sinds 1 september 2020 in werking getreden. Hiervoor gelden nieuwe, ruimere regelingen voor studeren met een Wajong-uitkering. Voorheen moesten studenten bij nieuwe…

Lees meer

Tips | Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs
 • Financiële problemen

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag Het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft voor studenten met een ondersteuningsvraag over financiën een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is kennisdeling over hoe studenten met een ondersteuningsvraag minder financiële belemmeringen…

Lees meer

Handreiking | Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19

 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Coronagerelateerd

Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19 Met het servicedocument 2020-2021 wordt beoogd om instellingen handreikingen te bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen die van invloed zijn op het hoger onderwijs. Hoger onderwijsinstellingen hebben veel…

Lees meer

Handreiking | Regeling tegemoetkoming studenten

 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Coronagerelateerd

Regeling tegemoetkoming studenten Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2020, nr. 24674751, houdende tegemoetkoming voor studievertraging in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19).…

Lees meer

Handreiking | Regeling afwijkende inschrijvingen ho

 • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Coronagerelateerd

Regeling afwijkende inschrijvingen hoger onderwijs voor studenten en instellingen rondom vooropleidings-, toelatingseisen en regels instellingsbeleid Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2020, nr. 157002, houdende nadere voorwaarden voor inschrijving in het hoger onderwijs van…

Lees meer

Handreiking | Financieel slim studeren

 • ECIO
 • Financiële problemen

Factsheet Financieel slim studeren De factsheet is een overzichtelijke weergave van voorzieningen op financieel gebied voor studenten met een functiebeperking. Veel (aankomende) studenten zijn (niet) volledig op de hoogte van alle financiële mogelijkheden die er zijn, en hoe en waar…

Lees meer
Back To Top