Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreiking | Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

 • Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
 • intersectionaliteit

  Op de valreep van 2023 is het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit is een vervolg op de impactvolle maatregelen van de NPDR 2022. In deze nieuwste versie worden 29 versterkende afspraken…

Lees meer

Handreiking | Inspiratiekaart werken aan welbevinden in het mbo

 • Trimbos, Pharos
 • mentale weerbaarheid/veerkracht, intersectionaliteit, integrale aanpak

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden…

Lees meer

Onderzoek | Finding Meaning in Academia – Sense of Purpose and Student Well-being

 • Radboud Honours Academy
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Projectcontext en doelstellingen Studenten van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit hebben de problemen onderzocht die studenten ervaren met betrekking tot hun levenstevredenheid tegen de achtergrond van hun universitaire studies. Het beleidsadvies, gepresenteerd door de Honours Academy: Finding Meaning in…

Lees meer

Tool | Welzijnsmonitor Hogeschool Rotterdam

 • Hogeschool Rotterdam
 • studentenwelzijn

Hoe gaat het nou eigenlijk met de studenten van de Hogeschool Rotterdam? Dankzij de eerste studentenwelzijnsmonitor van de Hogeschool Rotterdam is daar meer over bekend. De belangrijkste uitkomsten daarvan werden op de Studentenwelzijnsdag bekendgemaakt door onderzoekster Claudia Gomes en decanen…

Lees meer

Onderzoek | De Staat van het Onderwijs 2023

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie

De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid…

Lees meer

Actieplan | Studentenwelzijn gemeente Leiden

 • gemeente Leiden
 • studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het welzijn van studenten in de stad te verbeteren, vooral omdat de coronacrisis de urgentie hiervan heeft benadrukt. Als onderdeel van hun sociale impact programma heeft de gemeente twee studentambtenaren in dienst genomen…

Lees meer

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren

 • NJi
 • mentale weerbaarheid, studentenwelzijn

Jongeren moeten veerkrachtig zijn om het leven aan te kunnen. Hiervoor moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Om dit goed te kunnen hebben zij steun nodig van mensen uit hun omgeving, maar ook zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun…

Lees meer

Tool | Rainbow Europe Map and Index

 • ILGA-Europe
 • LGBTQIA2S+

Jaarlijks brengt mensenrechtenorganisatie ILGA-Europe de Rainbow Europe Map and Index uit. Doel ILGA-Europe produceert sinds 2009 de kaart en index met het doel om de juridische en beleidssituatie van LGBTQIA2S+'ers in Europa te illustreren. Inhoud De Rainbow Europe Map and…

Lees meer

Handreiking | Aanpak mentale gezondheid

 • ministerie van VWS
 • Coronagerelateerd

Er bestaan al langer zorgen over de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking. De coronacrisis heeft bestaande problemen nog scherper aan het ligt gebracht en nieuwe problemen veroorzaakt. Depressie, angststoornissen en problemen met alcohol en drugs treffen jaarlijks zo’n 1,8…

Lees meer

Handreiking | Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit

 • Vereniging Hogescholen
 • Psychische klachten, Intersectionaliteit

Handreiking| Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit In de afgelopen decennia is het hbo steeds diverser geworden in de samenstelling van studenten en medewerkers. Dat is enorm inspirerend. Het plaatst hogescholen voor nieuwe vraagstukken wat betreft onze opdracht.…

Lees meer

Handreiking | Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student

 • Trimbos Instituut
 • Suïcidepreventie

Na een (poging tot) zelfdoding van een student komt er veel op een school af. In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student. 113 Zelfmoordpreventie, de MBO Raad, GGD Hart…

Lees meer

Tips | Een opleiding met Wajong

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs
 • Financiële problemen

Het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft een webpagina met een overzicht van de financiële veranderingen van een opleiding met Wajong. Hierbij worden de actuele voorwaarden en enkele wijzigingen uiteengezet. Lees hier meer over de financiële veranderingen    

Lees meer

Handreiking | Beleid en implementatie studentenwelzijn

 • Vereniging Hogenscholen
 • Mentale weerbaarheid en veerkracht

De factsheet schets een beeld van het beleid en de implementatie dat hogescholen voeren op het gebied van studentenwelzijn. Tevens worden twee praktijkvoorbeelden beschreven. Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, Het Interstedelijke Studenten Overleg, de Landelijke…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

 • Movisie
 • LGBTQIA2S+

Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen? Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender…

Lees meer

Handreiking | Studeren met Wajong

 • Rijksoverheid
 • Financiële problemen

  De Wajongwet is 1 januari 2021 aangepast. De wijziging omtrent de studieregeling is al sinds 1 september 2020 in werking getreden. Hiervoor gelden nieuwe, ruimere regelingen voor studeren met een Wajong-uitkering. Voorheen moesten studenten bij nieuwe aanvragen voor de…

Lees meer

Tips | Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten

 • Expertisecentrum inclusief onderwijs
 • Financiële problemen

  Het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft voor studenten met een ondersteuningsvraag over financiën een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is kennisdeling over hoe studenten met een ondersteuningsvraag minder financiële belemmeringen ervaren. Teven was de bijeenkomst in drie stukken…

Lees meer

Handreiking | Financieel slim studeren

 • ECIO
 • Financiële problemen

  De factsheet is een overzichtelijke weergave van voorzieningen op financieel gebied voor studenten met een functiebeperking. Veel (aankomende) studenten zijn (niet) volledig op de hoogte van alle financiële mogelijkheden die er zijn, en hoe en waar ze deze kunnen…

Lees meer
Back To Top