Skip to content
Initiatiefnemer: gemeente Leiden
Term: studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie
Datum initiatief: September 2022

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het welzijn van studenten in de stad te verbeteren, vooral omdat de coronacrisis de urgentie hiervan heeft benadrukt. Als onderdeel van hun sociale impact programma heeft de gemeente twee studentambtenaren in dienst genomen om de verbinding te leggen tussen de studenten en de gemeente. In samenwerking met studenten, kennisinstellingen en gemeentelijke afdelingen hebben zij in september 2022 het Actieplan Studentenwelzijn opgeleverd.

Probleemstelling

Ondanks dat de studententijd vaak wordt gezien als de leukste tijd van je leven, zijn er in de afgelopen jaren alarmerende berichten geweest over het welzijn van studenten. Dit is geen probleem als gevolg van de coronacrisis, aangezien er tussen 2016 en 2019 al een toename was van GGZ-zorg onder jongeren, met name onder studenten. Deze ontwikkeling toont aan dat er structurele maatregelen nodig zijn om het studentenwelzijn in Leiden te verbeteren.

Doelstellingen

In het actieplan onderscheidt de gemeente 5 doelstellingen ter verbetering van studentenwelzijn:

  1. Het verminderen van de stress en druk die studenten ervaren door externe stressoren zoals; prestatiedruk, studieleningen en huisvesting.
  2. Het verbeteren van de betrokkenheid van studenten bij de gemeente.
  3. Het verbeteren van de toegang tot zorg voor studenten.
  4. Het versterken van de inzet op preventie van (verergering van)problemen.
  5. Het verbeteren van het sociale klimaat van studenten.

Lees hier het gehele actieplan

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top