Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderzoek | Studenten met een onzichtbare beperking

 • Tara Tankink
 • Discriminatie

Onzichtbare beperking In 2023 studeerde Tara Tankink af aan de Universiteit Utrecht op een masteronderzoek naar studenten met een "onzichtbare beperking". De vraag was tegen welke obstakels zij aanlopen tijdens hun studie. Ze ondervroeg studenten met een diagnose zoals ADHD,…

Lees meer

Onderzoek I Begeleiding bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie

 • Universiteit Leiden
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

  Het centrale vraagstuk betreft begeleiding van studenten bij studiekeuze, studieloopbaan, en toekomstoriëntatie, met het oog op soepele in- en doorstroom in opleiding en werk. Met een omgevingsscan beschrijven we kenmerken van aanpakken die hoger onderwijsinstellingen en mbo-scholen gebruiken om…

Lees meer

Onderzoek | Samen Slim Stage lopen!

 • Summa Zorg, Fontys HBOV
 • mentale weerbaarheid/veerkracht

  Summa Zorg en Fontys HBOV werken al enkele jaren samen aan ontwikkeling van Professionele werkplaatsen (PW’s) als vernieuwde stagevorm. Stagiaires runnen samen met professionals een specifiek daarvoor ingerichte afdeling binnen een zorginstelling. In de afgelopen corona tijd zijn de…

Lees meer

Onderzoek | Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland

 • Verwey-Jonker Instituut
 • Prestatiedruk

Het Verwey-Jonker instituut heeft een publicatie naar buiten gebracht met een systematisch overzicht van trends in de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongeren en studenten, van verschillende subgroepen, en van factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid.…

Lees meer

Onderzoek | Nuture-U

 • Exeter, Cardiff, King's College London, Oxford, Newcastle, Southampton
 • monitor

  Nurture-U is een Brits nationaal onderzoeksproject dat betere manieren zoekt om studenten te ondersteunen met hun welzijn en mentale gezondheid. Er zijn zes universiteiten bij betrokken: Exeter, Cardiff, King's College London, Oxford, Newcastle en Southampton. Nurture-U doet dit op…

Lees meer

Positieve gezondheid in het mbo

 • ROC Midden Nederland
 • Praktijkgericht onderzoek met voorbeelden - positieve gezondheid in het mbo

  Positieve gezondheid in het mbo De betekenis van gezondheid en perceptie op de eigen gezondheid zijn vandaag de dag aan verandering onderhevig. Er ligt veel nadruk op de autonome gezondheid, de eigen regie en zelf meebeslissen wanneer bij ziekte…

Lees meer

Onderzoek | Samen Sterker in het Onderwijs

 • Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort Groningen, Avans Hogeschool, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
 • sociale binding

  Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort Groningen onderzochten verschillende aanpakken bij een mbo, een hogeschool en een universiteit. Middels gesprekken met onderwijsprofessionals en studenten identificeerden ze 16 werkzame elementen om verbondenheid en welzijn te bevorderen. Sinds de coronapandemie zijn…

Lees meer

Onderzoek | Know your students!

 • Inholland
 • Mentale weerbaarheid

  Het traditionele idee dat betrokkenheid en emotionele vermoeidheid bij studenten tegenovergestelden zijn, wordt door recent onderzoek bij Inholland weerlegd. Onderzoekers ontdekten dat veel studenten zowel betrokkenheid als vermoeidheid ervaren, wat aantoont dat deze twee geen exclusieve tegenstellingen vormen. Uit…

Lees meer

Onderzoek | Studentenwelzijn en stress bij Groningse studenten

 • Groninger Studentenbond
 • Stress

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen. De commissieleden voeren onderzoek uit door interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bijvoorbeeld aan de…

Lees meer

Onderzoek | Sense of Belonging Hogeschool Windesheim

 • Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd, lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Hogeschool Windesheim
 • sociale binding

Bij Windesheim in Almere leven zorgen over de studenten. Zo wordt er geconstateerd dat de studenten minder lijken te participeren en minder binding met de school lijken te hebben. Daarnaast is het aantal langstudeerders de afgelopen jaren gestegen. Om te…

Lees meer

Onderzoek | Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

 • Sociaal en Cultureel Planbureau
 • mantelzorg

  Uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 16- tot 24-jarigen blijkt dat het goed is voor jongeren om actief mee te doen in de samenleving. Maar er zitten ook grenzen aan die participatie. Vooral jongeren…

Lees meer

Onderzoek | Stress and stress management interventions in higher education students

 • Yaĝmur Amanvermez (VU)
 • Internationale studenten

PhD Thesis - Promises, Challenges, Innovations Stress bij jongeren, met name studenten, wordt steeds problematischer vanwege academische druk, financiële problemen, werk-studie-balans en conflicten. Wanneer stress de draagkracht overschrijdt, heeft dit negatieve gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Het is…

Lees meer

Onderzoek | Vandaag is het 2040 – Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

 • KBA Nijmegen - Andersson Elffers Felix (AEF) - Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) - Kohnstamm Instituut - ResearchNed
 • studentenwelzijn

  Wat is de impact van maatschappelijke veranderingen op het onderwijs en de wetenschap in Nederland? Hoe kunnen we het mbo, hoger onderwijs en de wetenschap voorbereiden op een samenleving anno 2040? Wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen, en…

Lees meer

Tips | De Vraagbaak: Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten

 • NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • psychische klachten

Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten Hoe ervaren jongeren met psychische klachten steun van familie, vrienden en andere naasten? Wat werkt en welke adviezen hebben ze voor naasten, voor jongeren zelf en voor hun hulpverleners. Dat werd gevraagd…

Lees meer

Onderzoek | De Staat van het Onderwijs 2023

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie

De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid…

Lees meer
Back To Top