Ga naar hoofdinhoud
 • Categorie

 • Tag

 • Items

Onderzoek | Impact digitalisering op staf- en studentenwelzijn

 • European University Association
 • digitalisering

Onderzoek | Impact digitalisering op staf- en studentenwelzijn Vanuit het Europese project Erasmus+ DIGI-HE zijn de behoeften en welzijn van studenten en onderwijsprofessionals onderzocht met specifiek aandacht voor digitaal leren en onderwijzen in het hoger onderwijs. De resultaten van deze…

Lees meer

Onderzoek | Toekomstverkenning de student in 2040

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • studentenwelzijn, toekomstverkenning, onderzoek

Onderzoek | Toekomstverkenning de student in 2040 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een Toekomstverkenning uitgevoerd waarin vijf onderzoeksbureaus hebben gekeken naar de impact van maatschappelijke veranderingen op het onderwijs en de wetenschap in Nederland. Uitvoering verkenning In…

Lees meer

Onderzoek | ‘Jongerenperspectief op Prestatiedruk’

 • Erasmus University Rotterdam, YoungXperts
 • prestatiedruk

Onderzoek | 'Jongerenperspectief op Prestatiedruk' Jongeren en jongvolwassenen ervaren steeds vaker prestatiedruk, blijkt uit onderzoek van het platform YoungXperts. Het platform van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een manifest opgesteld genaamd 'Jongerenperspectief op Prestatiedruk' dat op 13 maart 2023 aan…

Lees meer

Onderzoek | Vaker psychische klachten bij lhbtiq+

 • Van Marrewijk
 • lhbtiq+,psychische klachten

Onderzoek | Vaker psychische klachten bij lhbtiq+, toch is er weinig passende zorg Het is al jaren bekend dat lhbtiq+ een groter risico lopen op psychische klachten dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Desondanks is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) onvoldoende ingericht op…

Lees meer

Onderzoek | Gezien en gehoord worden op de hogeschool

 • Hogeschool Inholland
 • sociale binding, preventie

Onderzoek | Gezien en gehoord worden op de hogeschool Dit onderzoek van de hogeschool Inholland is een verdiepend onderzoek naar het fenomeen verbondenheid en de rol van de docent hierbij. Methodische aanpak: Je kan de hogeschool zien als een leergemeenschap.…

Lees meer

Onderzoek | De rol van prestatiedruk, eenzaamheid en sense of belonging bij het voorspellen van burn-out symptomen bij studenten in het hoger onderwijs

 • Dopmeijer et al.
 • eenzaamheid, sociale binding, psychische klachten, stress/prestatiedruk

Onderzoek | De rol van prestatiedruk, eenzaamheid en sense of belonging bij het voorspellen van burn-out symptomen bij studenten in het hoger onderwijs Voor veel studenten is hun studietijd stressvol, gemarkeerd met vele ervaringen, uitdagingen en veranderingen in hun leven.…

Lees meer

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak

 • 113 zelfmoordpreventie
 • suïcidepreventie

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak 113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een poging doen tot zelfdoding is het volgens hen belangrijk om meer inzicht te hebben in…

Lees meer

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren

 • NJi
 • mentale weerbaarheid, studentenwelzijn

Tips | Bijdragen aan het mentaal welbevinden van jongeren Jongeren moeten veerkrachtig zijn om het leven aan te kunnen. Hiervoor moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Om dit goed te kunnen hebben zij steun nodig van mensen uit…

Lees meer

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

 • NHL Stenden
 • Psychische klachten

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van…

Lees meer

Onderzoek | Hbo’ers in coronatijd

 • Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Coronagerelateerd

Onderzoek | Hbo’ers in coronatijd Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft onderzoek gedaan naar de werk- en persoonlijke ervaringen van hbo-afgestudeerden. Uit dit longitudinale onderzoek blijkt dat de COVID-19 pandemie veel impact heeft gehad op het leven van jonge…

Lees meer

Onderzoek | Mentale gezondheid jongeren

 • CBS
 • Psychische klachten

Meer jongeren met psychische klachten Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de gegevens was 18 procent van de jongeren en jongvolwassenen in 2021 psychisch ongezond. Dat is meer dan in 2019 en…

Lees meer

Onderzoek | De kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van COVID-19

 • NVAO, Inspectie van het onderwijs
 • Coronagerelateerd

Thematische analyse van de kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van COVID-19 De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. De onderwijskwaliteit bleef in grote lijnen overeind doordat hogescholen en universiteiten snel wisten om te…

Lees meer

Onderzoek | Beperking voel je ook in hoger onderwijs

 • CBS
 • psychische klachten

Beperking voel je ook in hoger onderwijs Personen met een psychische of lichamelijke beperking gaan minder vaak naar het hoger onderwijs en behalen ook nog eens minder vaak een diploma. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de…

Lees meer

Onderzoek | Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Kennisbehoeften toegankelijkheid hoger onderwijs De Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO), die ondergebracht is bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), heeft een behoeftepeiling laten uitvoeren naar de kennisbehoefte op het gebied van toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Er blijkt een duidelijke…

Lees meer

Onderzoek | Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs

 • Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen
 • intersectionaliteit

Abstract Diversiteit en inclusiviteit hebben een prominente plek op de agenda van hoger onderwijsinstellingen. Wanneer hoger onderwijsinstellingen streven naar gelijke kansen worden er meer diversiteitbeleid gemaakt. Om effectief beleid te maken is er kennis nodig over kansengelijkheid in het hoger…

Lees meer
Back To Top