Skip to content
Initiatiefnemer: Universiteit Leiden, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort Groningen, Avans Hogeschool, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Term: sociale binding
Datum initiatief: Februari 2024

 

Focusgroepen met onderwijsprofessionals & studenten

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn er 12 focusgroepen georganiseerd met 33 onderwijsprofessionals van de deelnemende onderwijsinstellingen. In deze sessies is er met hen gesproken over aanpakken die ze hebben toegepast om de verbondenheid en het welzijn van studenten te verbeteren.

Daarna zijn er gesprekken gevoerd met 22 studenten tijdens 6 focusgroepen. Hierbij is er hen gevraagd naar de aspecten van het onderwijs die een positieve of negatieve invloed hebben gehad op hun gevoelens van verbondenheid en mentaal welzijn. Al deze gesprekken hebben geleid tot de identificatie van 16 werkzame elementen, 55 aanpakken, en 6 casussen (uitgelichte aanpakken).

 

 

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl: www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top