Skip to content
Initiatiefnemer: Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd, lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Hogeschool Windesheim
Term: sociale binding

Bij Windesheim in Almere leven zorgen over de studenten. Zo wordt er geconstateerd dat de studenten minder lijken te participeren en minder binding met de school lijken te hebben. Daarnaast is het aantal langstudeerders de afgelopen jaren gestegen. Om te begrijpen waarom het studiesucces, de participatie en het welzijn van studenten afneemt, is er onderzoek gedaan naar sense of belonging bij Windesheim in Almere. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe eerstejaarsstudenten in Almere hun sense of belonging ervaren en wat het perspectief van medewerkers op deze ervaringen is.

Het onderzoek

Tijdens de eerste fase hebben de onderzoekers en co-onderzoekers data verzameld middels (diepte-)interviews, focusgroepen en observaties. Terwijl de focus in de eerste fase ligt op het verzamelen van ervaringen en het verkennen van wat er speelt bij de studenten, bouwt de tweede fase voort op deze inzichten en richt zich op het ontwikkelen van vervolgstappen.Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg heeft in samenwerking met onderzoekers van ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) onderzocht hoe het zit met de sense of belonging van de eerstejaars Windesheimstudenten in Almere. “We vonden o.a. dat de sfeer op school heel belangrijk is voor studenten. We hebben gesproken met studenten van allerlei opleidingen. Ook hebben we focusgroepen gehouden met (hogeschool hoofd)docenten en andere collega’s bij Windesheim,” zegt associate lector Charlotte Vissenberg.

Aanbevelingen

Op basis van de uitkomst van het onderzoek zijn er vijf aanbevelingen gedaan:

  1. Een visie formuleren m.b.t. het studentenleven van studenten en de wijze waarop Windesheim in Almere zich daartoe wil verhouden.
  2. De plek die sense of belonging krijgt in de hogeschool verder te concretiseren.
  3. Het verbeteren van de communicatie rondom evenementen.
  4. Het creëren van meer aandacht in de visie op diversiteit en inclusie.
  5. Het versterken van de sociale functie van het huidige en nieuwe onderwijsgebouw.

Download hier de rapportage van dit onderzoek.

In het vervolgonderzoek is in werksessies met LEGO SERIOUS PLAY © gekeken met studenten, docenten en medewerkers wat we kunnen verbeteren als hogeschool Windesheim. Download hier de rapportage van fase twee van het Sense of Belonging onderzoek.

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl: www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top