Ga naar hoofdinhoud
 • Categorie

 • Tag

 • Items

Onderzoek | Vier muren en een scherm

 • Hogeschool Inholland
 • Coronagerelateerd

Vier muren en een scherm Studenten over hun welzijn, studievoortgang en betrokkenheid in coronatijd Studenten geven aan dat zij aangewezen zijn op - vaak saaie - online lessen. Zij missen interactie en ook het contact met medestudenten en docenten. Het…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

 • Movisie
 • LGBTQIA2S+

Handreiking | LHBTI-emancipatie Feiten en cijfers op een rij Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen? Wat…

Lees meer

Handreiking | Aanbevelingen voor terugdringen stress en prestatiedruk onder jongeren

 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal
 • Stress/prestatiedruk

Aanbevelingen voor terugdringen stress en prestatiedruk onder jongeren Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in hun rapport Mentaal Kapitaal zes aanbevelingen om…

Lees meer

Onderzoek – Miniposter Studentenwelzijn

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • stress/prestatiedruk

Onderzoek - Miniposter Studentenwelzijn Een zee van kennis in het hoger onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk organiseerden voor het eerst samen de Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs. Onderwijsvernieuwers en onderzoekers…

Lees meer

Onderzoek | Verkenning bouwstenen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

 • Trimbos Instituut
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Verkenning bouwstenen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid Wat maakt Nederland mentaal gezond? Deze vraag staat centraal in een verkennende studie van het Trimbos-instituut ter voorbereiding op een mogelijk Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Hierin komen vijf belangrijke adviezen naar voren die zijn…

Lees meer

Onderzoek | Gevolgen 16 maanden corona voor het hoger onderwijs

 • Onderwijsinspectie
 • Coronagerelateerd

Gevolgen 16 maanden corona voor het hoger onderwijs De Onderwijsinspectie deelt de resultaten van een onderzoek naar de invloed van zestien maanden corona op het hoger onderwijs. In het rapport is de tevredenheid van studenten met de onderwijskwaliteit en de…

Lees meer

Onderzoek | Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

 • CBS
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl De coronacrisis heeft iedereen in meer of mindere mate beïnvloed. Uit veel onderzoek komt naar voren dat met name de jongeren en alleenstaande ouderen het mentaal zwaar hadden. Dit onderzoek laat zien…

Lees meer

Onderzoek | Welzijn internationale hoger onderwijsstudenten

 • Nuffic
 • Coronagerelateerd

Onderzoek Welzijn internationale hoger onderwijsstudenten Ongeveer 12% van de studenten in Nederland komen uit het buitenland. In dit rapport wordt gekeken hoe Covid-19 effect heeft gehad om te plannen van internationale studenten om te studeren in Nederland  en hoe het…

Lees meer

Onderzoek | Geldzaken van hbo- en wo-studenten

 • Nibud
 • Financiële problemen

Nibud Studentenonderzoek 2021 Onderzoek naar de geldzaken van hbo- en wo-studenten Het Nibud doet periodiek onderzoek naar de financiële situatie, het financiële gedrag en de financiële keuzes van hbo- en wo-studenten. In 2017 is dit onderzoek voor het laatst uitgevoerd.…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Time Out

 • Stichting Time Out
 • Stress/prestatiedruk

Interactieve theatervoorstelling Time Out is  een interactieve theatervoorstelling over stress, prestatiedruk en studeren voor en tijdens corona. De voorstellingen worden volledig op maat gemaakt en aangepast aan het (jonge) publiek. Met muziek, theater en humor worden herkenbare situaties nagebootst waarmee…

Lees meer

Onderzoek | Corona leidt tot record instroom hbo-studenten

 • Vereniging Hogescholen
 • Coronagerelateerd

Corona leidt tot record van bijna half miljoen hbo-studenten Studiekeuze eerstejaarsstudenten De instroom van eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs is dit studiejaar opnieuw toegenomen. Met 124.683 nieuwe eerstejaars studenten gaat het om een toename van 10 procent. Vooral opleidingen gericht…

Lees meer

Onderzoek | Studentervaringen onderwijs en toetsen op afstand

 • Interstedelijk Studenten Overleg
 • Coronagerelateerd

Onderzoek ervaringen met online onderwijs Over het onderzoeksrapport In december 2020 voerde ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg een onderzoek uit naar de ervaringen van studenten met online onderwijs. Ruim 11.500 studenten vulden de vragenlijst in en deelden…

Lees meer

Onderzoek | Oorzaken uitval onder verpleegkundigen

 • Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
 • Stress/prestatiedruk

Startende verpleegkundigen weerbaar maken tegen fysieke en mentale werkbelasting Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Projectbeschrijving Het primaire doel van het project was om kwalitatief…

Lees meer

Onderzoek | Analyse Studentenwelzijn

 • ISO
 • Stress/prestatiedruk

Analyse Studentenwelzijn 2019 Een analyse van bestaande databronnen over studentenwelzijn in het hoger onderwijs De afgelopen jaren is het welzijn van studenten steeds groter onderwerp van discussie geworden. Onderzoeken zoals die bij hogeschool Windesheim gaven reden tot zorgen. 68,9% van…

Lees meer

Onderzoek | Aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening

 • ECIO
 • Psychische klachten

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo In de eerste helft van 2019 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) een inventarisatie gedaan van het aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo. Aanleiding…

Lees meer
Back To Top