Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Onderzoek | Mentaal welzijn promovendi die mantelzorg verlenen

 • Universiteit Leiden
 • Mantelzorg

Promovendi die mantelzorg verlenen lopen een groter risico op mentale gezondheidsklachten, maar daarover praten zij niet met hun begeleiders. Dat blijkt uit onderzoek van Josephine Bergmans en Inge van der Weijden (Universiteit Leiden). Ze pleiten voor meer openheid en ondersteuning…

Lees meer

Onderzoek | Onderwijs op afstand

 • Landelijke studentenvakbond (LSVB)
 • Coronagerelateerd

Studenten maken zich veel zorgen om de coronacrisis (66%). De coronacrisis heeft een grote invloed op de manier waarop studenten hun studiejaar kunnen voortzetten. Zo verwacht 61 procent van de hbo-studenten het studiejaar niet op dezelfde manier te kunnen afronden.…

Lees meer

Onderzoek | Student Wellbeing at TU Delft in 2020

 • TU Delft
 • Coronagerelateerd

Het onderzoekrapport presenteert de bevindingen van twee enquêtes over studentenwelzijn die zijn uitgezet binnen de TU Delft tijdens de 2020 Covid-19 pandemie. De pandemie bracht nieuwe uitdagingen en moeilijkheden met zich mee voor iedereen in de wereld en ook specifiek…

Lees meer

Handreiking | LHBTI-emancipatie

 • Movisie
 • LGBTQIA2S+

Hoeveel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI personen) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen? Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender…

Lees meer

Handreiking | Aanbevelingen voor terugdringen stress en prestatiedruk onder jongeren

 • Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal
 • Stress/prestatiedruk

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in hun rapport Mentaal Kapitaal zes aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder de jeugd tegen te gaan.…

Lees meer

Onderzoek – Miniposter Studentenwelzijn

 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
 • stress/prestatiedruk

Onderzoek - Miniposter Studentenwelzijn Een zee van kennis in het hoger onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ComeniusNetwerk organiseerden voor het eerst samen de Deep Dive – een zee van kennis in het hoger onderwijs. Onderwijsvernieuwers en onderzoekers…

Lees meer

Onderzoek | Verkenning bouwstenen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

 • Trimbos Instituut
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Verkenning bouwstenen Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid Wat maakt Nederland mentaal gezond? Deze vraag staat centraal in een verkennende studie van het Trimbos-instituut ter voorbereiding op een mogelijk Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Hierin komen vijf belangrijke adviezen naar voren die zijn…

Lees meer

Onderzoek | Gevolgen 16 maanden corona voor het hoger onderwijs

 • Onderwijsinspectie
 • Coronagerelateerd

De Onderwijsinspectie deelt de resultaten van een onderzoek naar de invloed van zestien maanden corona op het hoger onderwijs. In het rapport is de tevredenheid van studenten met de onderwijskwaliteit en de inzet van de opleidingen tijdens studiejaar 2020-2021 onderzocht.…

Lees meer

Onderzoek | Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

 • CBS
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl De coronacrisis heeft iedereen in meer of mindere mate beïnvloed. Uit veel onderzoek komt naar voren dat met name de jongeren en alleenstaande ouderen het mentaal zwaar hadden. Dit onderzoek laat zien…

Lees meer

Onderzoek | Geldzaken van hbo- en wo-studenten

 • Nibud
 • Financiële problemen

Onderzoek naar de geldzaken van hbo- en wo-studenten Het Nibud doet periodiek onderzoek naar de financiële situatie, het financiële gedrag en de financiële keuzes van hbo- en wo-studenten. In 2017 is dit onderzoek voor het laatst uitgevoerd. In de tussentijd…

Lees meer

Praktijkvoorbeeld | Time Out

 • Stichting Time Out
 • Stress/prestatiedruk

Interactieve theatervoorstelling Time Out is  een interactieve theatervoorstelling over stress, prestatiedruk en studeren voor en tijdens corona. De voorstellingen worden volledig op maat gemaakt en aangepast aan het (jonge) publiek. Met muziek, theater en humor worden herkenbare situaties nagebootst waarmee…

Lees meer

Onderzoek | Studentervaringen onderwijs en toetsen op afstand

 • Interstedelijk Studenten Overleg
 • Coronagerelateerd

Over het onderzoeksrapport In december 2020 voerde ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg een onderzoek uit naar de ervaringen van studenten met online onderwijs. Ruim 11.500 studenten vulden de vragenlijst in en deelden hun ervaringen. Het onderzoek laat…

Lees meer

Onderzoek | Oorzaken uitval onder verpleegkundigen

 • Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
 • Stress/prestatiedruk

Kenniscentrum Zorginnovatie voerde met een groot aantal zorginstellingen en opleidingen een vierjarig onderzoek uit naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen. Projectbeschrijving Het primaire doel van het project was om kwalitatief en kwantitatief zicht te krijgen op potentiële factoren van…

Lees meer

Onderzoek | Analyse Studentenwelzijn

 • ISO
 • Stress/prestatiedruk

Een analyse van bestaande databronnen over studentenwelzijn in het hoger onderwijs De afgelopen jaren is het welzijn van studenten steeds groter onderwerp van discussie geworden. Onderzoeken zoals die bij hogeschool Windesheim gaven reden tot zorgen. 68,9% van de ondervraagde studenten…

Lees meer

Onderzoek | Aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening

 • ECIO
 • Psychische klachten

In de eerste helft van 2019 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) een inventarisatie gedaan van het aanbod aan laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo. Aanleiding voor deze inventarisatie waren twee moties van Kamerlid Bruins c.s.…

Lees meer
Back To Top