Ga naar hoofdinhoud
    Geplaatst: Initiatiefnemer:Interstedelijk Studenten Overleg Term:Coronagerelateerd Datum initiatief:december 2021

Onderzoek ervaringen met online onderwijs

Over het onderzoeksrapport

In december 2020 voerde ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg een onderzoek uit naar de ervaringen van studenten met online onderwijs. Ruim 11.500 studenten vulden de vragenlijst in en deelden hun ervaringen. Het onderzoek laat zien dat online onderwijs zorgt voor een opeenstapeling van sociaal isolement, concentratie– en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online onderwijs hebben, worden deze problemen sterker.

Uitkomsten

Het grootste struikelblok voor studenten is de sociale interactie met medestudenten: iets meer dan de helft van de hbo-studenten en bijna driekwart van de wo-studenten beoordeelt deze interactie als slecht. Naarmate studenten meer afstandsonderwijs volgen, ervaren zij concentratie- en motivatieproblemen. De coronamaatregelen en alles wat daarmee samenhangt, zorgen voor een sociaal isolement: dertig procent van de studenten voelt zich vaak eenzaam. Het hebben van financiële problemen blijkt hierbij een versterkende factor.

Specificaties onderzoek

  • Onderwijssector: hoger onderwijs
  • Download rapport
  • Initiatiefnemer: Interstedelijk Studenten Overleg, uitgevoerd door: ResearchNed
  • Auteurs: Matthijs Brink, Anja van den Broek, Clarie Ramakers
Back To Top