Skip to content
Initiatiefnemer: Interstedelijk Studenten Overleg
Term: Coronagerelateerd
Datum initiatief: december 2021

Over het onderzoeksrapport

In december 2020 voerde ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg een onderzoek uit naar de ervaringen van studenten met online onderwijs. Ruim 11.500 studenten vulden de vragenlijst in en deelden hun ervaringen. Het onderzoek laat zien dat online onderwijs zorgt voor een opeenstapeling van sociaal isolement, concentratie– en motivatieproblemen. Naarmate studenten meer online onderwijs hebben, worden deze problemen sterker.

Uitkomsten

Het grootste struikelblok voor studenten is de sociale interactie met medestudenten: iets meer dan de helft van de hbo-studenten en bijna driekwart van de wo-studenten beoordeelt deze interactie als slecht. Naarmate studenten meer afstandsonderwijs volgen, ervaren zij concentratie- en motivatieproblemen. De coronamaatregelen en alles wat daarmee samenhangt, zorgen voor een sociaal isolement: dertig procent van de studenten voelt zich vaak eenzaam. Het hebben van financiële problemen blijkt hierbij een versterkende factor.

Download het rapport hier.

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

 

Evaluatie

  • Impact is gebaseerd op ervaringen van studenten.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Groot initiatief (> 500 personen)

 Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top