Skip to content
Initiatiefnemer: NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Term: psychische klachten
Datum initiatief: augustus 2023

Jongeren over steun van naasten bij psychische klachten

Hoe ervaren jongeren met psychische klachten steun van familie, vrienden en andere naasten? Wat werkt en welke adviezen hebben ze voor naasten, voor jongeren zelf en voor hun hulpverleners. Dat werd gevraagd aan De Vraagbaak; een jongerenpanel van NJR-Hoofdzaken en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Jongeren en jongvolwassenen die ervaring hebben met psychische kwetsbaarheden en/of een behandeling denken laagdrempelig en anoniem mee over de jeugd-GGZ.

 • 23 van de 26 jongeren en jongvolwassenen ervaren voldoende begrip van vrienden en/of familie voor hun psychische klachten.
 • 25 van de 26 jongeren en jongvolwassenen hebben hun psychische klachten negatieve gevolgen gehad voor het contact met vrienden en/of familie.
 • 17van de 26 jongeren en jongvolwassenen hebben steun van bepaalde mensen gemist. Vooral van hun ouders en andere familieleden.

Belangrijkste steunbronnen

 • Van de jongeren die zijn ondervraagd, gaven 28% aan dat een van hun belangrijkste steunbronnen een leerkracht of mentor is.
 • Het grootste gedeelte van de jongeren (56%) gaf aan dat ze het meeste steun van hun vrienden kregen.
 • Daarna waren hulpverleners (48%), ouders/verzorgers (48%) of een hulphond/huis (36%) een van de belangrijkste hulpbronnen.

Tips

Stel: jij hebt het voor het zeggen.

Wat kunnen naasten doen om jongeren met psychische klachten te steunen?

Luister zonder oordeel:

 • Maak kenbaar dat jongeren naar hen toe kunnen komen als ze iets willen delen waar ze mee zitten zonder dat ze meteen een (goed bedoeld) advies of oordeel krijgen.
 • Je hoeft niet de oplossing of het antwoord te hebben om iemand te kunnen steunen.

Zoek informatie en handvatten

 • Maak samen met een hulpverlener afspraken over wat naasten het beste kunnen doen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld vragen fof je hulp nodig hebt of dat ze je juist even moeten laten.
 • Er moet geluisterd worden, ook zij hebben handvatten nodig om te helpen.

Wat kunnen zorgverleners doen?

Maatwerk bieden

 • Het netwerk betrekken, uitleg geven over wat de mentale problemen inhouden. Samen afspraken maken over de communicatie en wat te doen in welke situatie.
 • Luister naar wat een jongere zelf wil, in plaats avn er meteen vanuit te gaan dat naasten betrekken de beste optie is.

Jongeren helpen bij het betrekken van naasten

 • Tips geven over hoe jongeren een gesprek over hun psychische klachten kunnen beginnen. En samen kijken welke personen in de omgeving iets voor je kunnen betekenen.

Wat kunnen jongeren doen?

Praat erover en vraag hulp

 • Zoek mensen die je vertrouwt en deel je verhaal. Je staat er niet alleen voor. Soms voelt het niet zo, maar er is altijd iemand in je omgeving die je wil helpen, al is het maar door een luisterend oor te bieden.
 • Wees niet bang om hulp te vragen. Je bent niet tot last als je om hulp vraagt.

Informatie voor naasten

Download de infosheet (de bovenstaande tekst is hierin vervat)

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

 • Impact is gebaseerd op ervaringen van jongeren en jongvolwassenen (16-30) met ervaring met mentale gezondheid, psychische kwetsbaarheden en behandeling in de jeugd- en/of jongvolwassenen GGZ.
 • De resultaten worden gedeeld met hulpverleners, beleidsmakers, onderzoekers, docenten en iedereen die het iets aan gaat. Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

 • Doorlopend.  Een aantal keer per jaar om hun ervaring en advies over een bepaald thema binnen de jeugd-ggz.

Schaalgrootte bereik

 • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

 • De webtekst is digitaal toegankelijk. De downloads zijn niet digitaal toegankelijk.
Back To Top