Skip to content
Initiatiefnemer: Verwey-Jonker Instituut
Term: Prestatiedruk
Datum initiatief: April 2024

Het Verwey-Jonker instituut heeft een publicatie naar buiten gebracht met een systematisch overzicht van trends in de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongeren en studenten, van verschillende subgroepen, en van factoren die van invloed zijn op de mentale gezondheid. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer.

Toenemende druk en verslechterende mentale gezondheid

De mentale gezondheid van jonge vrouwen en tienermeisjes vertoont zorgwekkende tekenen van verslechtering. Hoewel de impact van de COVID-19-pandemie op dit gebied nog steeds voelbaar is, begon de neerwaartse spiraal al vóór de pandemie en lijkt deze verergerd te zijn door diverse factoren. Een belangrijke oorzaak is de toenemende druk die wordt ervaren om te presteren, zowel op academisch als sociaal vlak.

Discriminatie en financiële stress als onderliggende factoren

Daarnaast spelen ook andere elementen een rol bij de verklaring van deze trend. Discriminatie op basis van geslacht, etniciteit of sociale achtergrond is een belangrijke factor die de mentale gezondheid van jonge vrouwen en tienermeisjes beïnvloedt. Het opgroeien in een omgeving met beperkte financiële middelen kan ook bijdragen aan stress en mentale spanningen.

Moderne technologieën en sociale trends

Naast deze al genoemde factoren hebben ook moderne technologieën en sociale trends, zoals het overmatig gebruik van social media en middelengebruik, een aanzienlijke invloed op de mentale gezondheid van deze doelgroep. Het constant blootstaan aan perfecte beelden en levensstijlen op sociale media kan een negatief zelfbeeld en gevoelens van ontoereikendheid veroorzaken, terwijl middelengebruik een vlucht kan bieden van emotionele problemen, maar tegelijkertijd ook kan leiden tot verslaving en verdere complicaties.

Naast het rapport heeft het Verwey-Jonker Instituut ook een handige factsheet gepubliceerd, waarin de kerncijfers en belangrijkste bevindingen op een toegankelijke manier worden gepresenteerd. Deze documenten vormen een waardevolle bron van informatie voor beleidsmakers, gezondheidsprofessionals en andere belanghebbenden die zich bezighouden met het welzijn van jongeren en studenten.

Download hier het rapport en hier de factsheet.

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl: www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top