Skip to content
Initiatiefnemer: Deltion College, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden
Datum initiatief: Maart 2024

Onderzoekers van Deltion College, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden onderzochten de invloed van een evidence-based coaching interventie op het welbevinden van studenten, hun perceptie van inclusie en hun studie interesse. In veel (Scandinavische) landen is er sprake van uitval onder studenten binnen het beroepsonderwijs. Op verschillende maniren wordt geprobeerd dit te voorkomken, bijvoorbeeld mentoring in Nederland , een persoonlijk ontwikkelingsplan voor studenten in Zweden , een preventie van uitval programma in Finland, en individuele onderwijsplannen in Denemarken . Ondanks deze maatregelen blijft de uitval in het beroepsonderwijs stijgen in Scandinavische landen.

De methode

Het onderzoek richtte zich op 93 eerstejaarsstudenten Social Work (16-24 jaar) in Nederland. De coaching interventie die werd geïmplementeerd was gebaseerd op het REGROW model. Er werd gebruikgemaakt van een pre-test-intervention-post-test design met twee groepen. De experimentele groep (n = 47) ontving coaching van hun mentor tussen pre-test en post-test, terwijl de controle groep (n = 46) reguliere studieloopbaanbegeleiding van hun mentor ontving.

Resultaten

De resultaten geven aan dat coaching een positief effect heeft op het emotionele welbevinden van studenten, maar niet op het psychologische en sociale welbevinden, de perceptie van inclusie en de studie interesse. Daarnaast bleek dat de evaluatie van het coaching traject door studenten voorspellend is voor hun emotioneel welbevinden, specifiek met betrekking tot verbondenheid en druk. In het beroepsonderwijs lijkt coaching een waardevolle aanvulling te zijn op studieloopbaanbegeleiding. Een gestructureerd praktisch coachmodel, zoals het REGROW-model, mogelijk gecombineerd met een coachkaart, zou kunnen helpen bij het implementeren van coaching in het beroepsonderwijs.

Lees het hele onderzoek hier.

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top