Skip to content
Initiatiefnemer: ROC Midden Nederland
Term: Praktijkgericht onderzoek met voorbeelden - positieve gezondheid in het mbo
Datum initiatief: Januari 2024

 

Positieve gezondheid in het mbo

De betekenis van gezondheid en perceptie op de eigen gezondheid zijn vandaag de dag aan verandering onderhevig. Er ligt veel nadruk op de autonome gezondheid, de eigen regie en zelf meebeslissen wanneer bij ziekte of een aandoening een behandeling nodig is. Als het om gezondheid gaat ligt er steeds meer nadruk op preventie en amplitie, met
andere woorden een gezonde leefstijl, mentaal welzijn en vitaliteit. Machteld Huber (2011) heeft een breder concept geïntroduceerd, waarbij gezondheid wordt omschreven als: “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven”. Dit concept is relevant voor mbo studenten om op een andere manier naar hun eigen gezondheid te kijken, maar ook hoe zij vanuit dit concept in hun toekomstig beroep met andere mensen werken. Daarom is er onderwijs ontwikkeld voor jongeren. Dit onderzoek richt zich op de vragen:

  1. Hoe komt Positieve Gezondheid (PG) naar voren in het curriculum van ROC’s?
    a. Welke factoren werken faciliterend of belemmerend bij implementatie?
  2. Hoe beïnvloedt meer aandacht voor Positieve Gezondheid in het curriculum de werkwijze en rol van de docent?
  3. Hoe beïnvloedt meer aandacht voor Positieve Gezondheid de bewustwording van studenten op hun eigen gezondheid en de gezondheid van de mensen waarmee zij werken?

Onderzoeksaanpak: Zes ROC’s hebben geparticipeerd in dit onderzoek. Bij ieder ROC zijn meerdere opleidingen onderzocht (totaal 22 opleidingen).

Lees hier meer over het rapport

 

 

Kwaliteitskader

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.
  • Er heeft een impactmeting plaatsgevonden.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top