Skip to content
Initiatiefnemer: Inholland
Term: Mentale weerbaarheid
Datum initiatief: Februari 2024

 

Het traditionele idee dat betrokkenheid en emotionele vermoeidheid bij studenten tegenovergestelden zijn, wordt door recent onderzoek bij Inholland weerlegd. Onderzoekers ontdekten dat veel studenten zowel betrokkenheid als vermoeidheid ervaren, wat aantoont dat deze twee geen exclusieve tegenstellingen vormen. Uit data van de Student Well-being Monitor bleek dat bijna de helft van de respondenten emotioneel vermoeid was en niet betrokken bij de opleiding, terwijl bijna een derde betrokken maar ook vermoeid was. Slechts een kwart van de respondenten vertoonde geen tekenen van vermoeidheid, waarbij een deel betrokken en een ander deel niet betrokken was.

Vier studentprofielen

Hoewel het studentenwelzijn in 2022 opnieuw werd gemeten, vertoonden de resultaten weinig verschil met die van 2021, waarbij zelfs een toename van vermoeide studenten werd vastgesteld. Verdere gesprekken met studenten en docenten hielpen bij het verfijnen van vier studentprofielen, waardoor docenten beter in staat zijn het welzijn van hun studenten te monitoren en ondersteunen.

De vier studentenprofielen omvatten ‘betrokken en energiek’, ‘niet betrokken maar wel energiek’, ‘betrokken maar vermoeid’, en ‘niet betrokken maar wel vermoeid’. Deze profielen helpen docenten om studenten te identificeren die mogelijk extra aandacht nodig hebben, vooral bij groepswerk, waarbij het risico bestaat dat betrokken en energieke studenten het project domineren of beïnvloed worden door minder actieve groepsleden.

Het is belangrijk voor docenten om deze betrokken en energieke studenten te erkennen en hen een prominente rol te geven in de les, terwijl ze tegelijkertijd alert blijven op minder betrokken studenten die mogelijk onderpresteren. Slechts een klein percentage van de studenten vertoont energie maar geen betrokkenheid, waarbij ze weinig prioriteit geven aan hun studie en genoegen nemen met minimale inspanning.

Download het onderzoek hier.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top