Skip to content
Initiatiefnemer: L.P. Sonneveld, S.L. Bungener
Term: LGBTQIA2S+

Onlangs bracht kinder- en jeugdpsychiater Liza Sonneveld in kaart hoe inclusief de ggz is voor lhbtiq+-personen.  Daaruit blijkt dat een deel van de zorgverleners te weinig kennis en vaardigheden heeft ten opzichte van deze groep. Hulpverleners stellen vaak vragen vanuit een heteronormatief perspectief. Als iemand zich niet als hetero identificeert, of daar twijfels over heeft, loopt het gesprek al snel stuk en zal de jongere hier niet snel zelf over beginnen.

Meer trauma en psychische klachten

Trauma en psychische klachten zoals angst, depressie en suïcidaliteit komen vaker voor onder lhbt+-jongeren dan bij hetero- en cisgenderjongeren.  Lhbtiq+-personen kunnen te maken krijgen met minderheidsstress. Dat is – zoals de naam al zegt – een vorm van stress die minderheidsgroepen kunnen ervaren door bijvoorbeeld uitsluiting en lhbtiq+-fobie. Die stress hangt sterk samen met psychische problemen bij lhbtiq+-jongeren, zoals angst en depressie. Daarnaast hebben lhbtiq+-personen meer kans op het meemaken van traumatische ervaringen. Denk aan pesten, mishandeling, emotionele verwaarlozing, gericht anti-lhbtiq+-geweld en seksueel misbruik.

Lees hier het onderzoek. 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top