Skip to content
Initiatiefnemer: Trimbos-instituut, ECIO, RIVM
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: juni 2023

Doel van het verdiepend onderzoek was inzicht in de risicofactoren en beschermende factoren van prestatiedruk en stress bij studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs. ECIO, Trimbos-instituut en RIVM voerden het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van OCW.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek

  • Studenten die prestatiedruk en stress ervaren geven aan een opstapeling van onzekerheden in hun leven te ervaren. Door ontstaan van hoge druk en stress door studieprogramma’s met veel piekbelastingen, onduidelijke informatie over toetsen en roosters en grote zorgen over diverse crises in de wereld die vooral de jongeren raken. Veel van de studenten hebben moeite met omgaan met druk en stress omdat zij zich hier niet vaardig in voelen.
  • Er zijn drie domeinen waaruit prestatiedruk en stress voortkomen: de individuele student, het onderwijs en de maatschappij. Niet elke student gaat even zwaar gebukt onder prestatiedruk en stress en er zijn studenten die aangeven positieve kanten aan druk en stress te ervaren. Het is wel duidelijk dat elke student obstakels ervaart in het onderwijs en de maatschappij die algeheel functioneren en ontwikkeling belemmeren. Dit heeft weer invloed op de mentale gezondheid en gevoel van welbevinden.

Met dit onderzoek zijn er voor het eerst landelijke uitkomsten beschikbaar gekomen over risicofactoren en achtergronden van prestatiedruk en stress van studenten in het hoger onderwijs. Tevens biedt dit onderzoek een breed beeld van wat onderwijsprofessionals en studenten zelf zien als beschermende factoren en mogelijke oplossingsrichtingen en wat onderwijsprofessionals en studenten helpt om beter om te kunnen gaan met prestatiedruk en stress of wat deze prestatiedruk en stress helpt te verminderen.

Download hier het onderzoeksrapport Harder Better Faster Stronger?

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top