Skip to content
Initiatiefnemer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Term: studentenwelzijn, samenwerking, beleid, preventie
Datum initiatief: mei 2023

De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren, maar ook over studentenwelzijn staan er belangrijke constateringen in.

Hoofdpunten over studentenwelzijn

  • Studentenwelzijn nog altijd onder druk: in 2022 constateerden we dat het welzijn van een deel van de studenten onder druk staat, dat blijkt nog steeds zo te zijn. Psychische aandoeningen komen dubbel zo vaak voor bij studenten en er zou specifieke aandacht moeten zijn voor internationale studenten, die nog vaker problematiek ervaren.
  • Corona had invloed op vsv: de coronapandemie wakkerde mentale problemen aan bij studenten. Het CBS concludeerde in 2021 al op basis van data, dat er een verband is tussen psychische problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten. In het rapport worden meer mogelijke verklaringen gegeven voor een  (eenmalige) stijging in vsv’ers.
  • Verbinding is een sleutelwoord: Nu het onderwijs weer volledig fysiek is, hebben studenten nog steeds veel welzijnsproblemen en zijn zij minder gemotiveerd om naar school te komen. Verbinding met de medestudenten, docenten en schoolinstelling is een voorwaarde om een opleiding succesvol te doorlopen. Hierbij is aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling en het welbevinden belangrijk voor de sociale veiligheid.
  • Meer ruimte om te praten over problematiek: Volgens studenten met een ondersteuningsbehoefte zouden scholen meer ruimte kunnen bieden om te praten over mentale welzijnsproblematiek (JOB, 2022d). Het NJi constateert dat al vele instellingen initiatieven hebben ontwikkeld om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.
  • Seksueel integer gedrag is nodig voor een veilige school: Op school op tijdens de stage kunnen onveilige situaties ontstaan. Onderwijsinstellingen hebben de taak om gesprekken over sociale veiligheid inclusie (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan te gaan. Uit onderzoek van Rutgers/SOAIDS (2022) blijkt dat jongeren op het mbo minder kennis hebben over seksualiteit dan jongeren op het hbo en wo. Zij pleiten dan ook voor effectieve lesmethoden op het mbo.

Download hier de Staat van het Onderwijs 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top