Skip to content
Initiatiefnemer: Groninger Studentenbond
Term: Stress
Datum initiatief: november 2023

Het Onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond houdt zich bezig met relevante studentenproblemen of interessante vragen. De commissieleden voeren onderzoek uit door interviewen of door een enquête uit te zetten. De verzamelde resultaten en adviezen worden gepubliceerd en bijvoorbeeld aan de gemeente, de RUG en de Hanze Hogeschool aangeboden.

Onderzoek naar stress bij Groningse studenten

In November 2023 kwam er een onderzoek uit van het GSb Onderzoeksbureau over studentenwelzijn. Het was een mixed-method onderzoek dat vergeleek met een vergelijkbaar onderzoek van de GSb uit 2017. De resultaten uit het onderzoek waren zorgwekkend: slechts 1.8% van de participanten gaven aan dat stress niet constant aanwezig is in hun leven en meer dan een derde van de participanten gaf aan dat het
steeds moeilijker wordt om om te gaan met tegenslagen in hun leven. Tijdens de uitreiking van het rapport werd het aangenomen door de Rector Magnificus van de RUG en een lid van het CvB van Hanzehogeschool.

Het rapport is hier te lezen. 

Tip: Een overzicht van kennis uit onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl: www.onderwijskennis.nl

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top