Skip to content
Initiatiefnemer: Trimbos, Pharos
Term: mentale weerbaarheid/veerkracht, intersectionaliteit, integrale aanpak

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vind je er links naar concrete tools en tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Studenten ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als hun mentale gezondheid goed is, ze zichzelf kunnen zijn en ze zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen in een kansrijke omgeving. Kortom: alszij een hoge mate van welbevinden ervaren. Om het welbevinden van studenten in het mbo te vergroten is een integrale aanpak nodig.

Inspiratie voor welbevinden in het mbo

Als je op jouw mbo-school integraal wil werken aan welbevinden hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Op de inspiratiekaart Werken aan welbevinden in het mbo vind je volop tips en goede praktijkvoorbeelden.

Gemaakt met professionals uit de praktijk

De Inspiratiekaart moet herkenning bieden en perspectief geven, een variatie van type voorbeelden bieden en gebruiksvriendelijk zijn. Daarom is dit product ontwikkeld samen met de doelgroep, op basis van gesprekken met professionals uit de onderwijspraktijk. Ook leden van de MBO Raad  hebben meegelezen en feedback gegeven. Hun input werd samengevoegd met wetenschappelijke inzichten over effectief, integraal werken aan welbevinden in het onderwijs.

De voorbeelden in de Inspiratiekaart zijn een greep uit wat er allemaal is en al gebeurt in het mbo en is daarmee geen volledig overzicht.

Download hier de inspiratiekaart.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Kort (1-3 maanden)

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top