Skip to content
Initiatiefnemer: Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme
Term: intersectionaliteit
Datum initiatief: 12 december 2023

 

Op de valreep van 2023 is het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit is een vervolg op de impactvolle maatregelen van de NPDR 2022. In deze nieuwste versie worden 29 versterkende afspraken geïntroduceerd, variërend van het aanpakken van etnisch profileren tot het creëren van meer toegankelijke woningen voor mensen met een beperking.

Enkele versterkingen die van toepassing zijn voor docenten en studenten zijn onder andere:

  • Toegankelijk Bouwen (Versterking 6): Een nieuwe norm voor toegankelijk (ver)bouwen wordt geïntroduceerd, waardoor duidelijkheid ontstaat over de vereisten voor een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is. Deze NEN-norm, gepland voor publicatie begin 2024, zal betrokkenen in het ontwikkel- en bouwproces leidraad bieden.
  • Kwaliteitskader (Versterking 14): In samenwerking met educatieve uitgeverijen wordt een kwaliteitskader ontwikkeld om leermiddelen effectiever én inclusiever te maken. Dit kader, beschikbaar in het schooljaar 2024/2025, helpen docenten om doordachter een keuze voor een type leermiddel te maken.
  • Curriculumaanpassingen (Versterking 16): Discriminatie, racisme, inclusieve en cultuurspecifieke zorg worden geïntegreerd in het curriculum van opleidingen. Deze oproep aan onderwijsinstellingen en werkgevers stimuleert mensgericht en cultuursensitief onderwijs. Inclusief en cultuursensitief handelen dient expliciet te worden opgenomen in de leerdoelen van elke opleiding.
  • Pilot Interreligieuze Dialoog (Versterking 29): Het ministerie van SZW lanceert eind 2023 een pilot waarbij ongeveer 100 jongeren met verschillende religieuze en culturele achtergronden deelnemen aan interreligieuze dialoogworkshops. Het doel is wederzijds begrip, positievere beeldvorming, en het doorbreken van stereotyperingen.

Naast deze versterkingen benadrukt Nationaal Coördinator Rabin Baldewsingh in de begeleidende brief aan het kabinet nog tien aanvullende punten. Een daarvan is de implementatie van inclusieve en toegankelijke stilteruimtes op scholen en onderwijsinstellingen, een behoefte die werd onderstreept door het landelijk manifest van belangenorganisaties in het onderwijs in juli 2023.

Lees het volledige programma hier.

 

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top