Skip to content
Initiatiefnemer: Radboud Honours Academy
Term: Mentale weerbaarheid/veerkracht
Datum initiatief: mei 2023

Projectcontext en doelstellingen

Studenten van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit hebben de problemen onderzocht die studenten ervaren met betrekking tot hun levenstevredenheid tegen de achtergrond van hun universitaire studies. Het beleidsadvies, gepresenteerd door de Honours Academy: Finding Meaning in Academia, is onderdeel van een breder project. Een project dat zich richt op studentenwelzijn en de koppeling tussen studentenwelzijn en het gevoel van doelgerichtheid bij studenten. Dit beleidsadvies wordt ondersteund door een onderzoeksrapport en een werkboek dat ontworpen is om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten te verbeteren, wat bijdraagt aan het versterken van hun gevoel van doelgerichtheid. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van ECIO.

Ondersteunend Materiaal: Onderzoeksrapport en werkboek

Naast het beleidsadvies bevat het project een gedetailleerd onderzoeksrapport dat de huidige staat van studentenwelzijn en de factoren die bijdragen aan het gevoel van doelgerichtheid onderzoekt. Het werkboek, ontworpen als een praktische tool, biedt oefeningen en activiteiten om studenten te helpen hun persoonlijke en professionele vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze een sterker gevoel van doelgerichtheid en welzijn ervaren.

Deel 1: Onderzoek naar welzijn en identiteitsontwikkeling

Het eerste deel van het rapport bestaat uit beschrijvend onderzoek dat de aard en hoofdkenmerken van termen en concepten in de bestaande literatuur onderzoekt, zoals welzijn, betekenis en kwaliteit van leven. Deze termen en concepten worden vaak vaag gebruikt, dus zijn ze geordend in een conceptueel model van Kwaliteit van Leven. Dit model onderscheidt tussen welzijn en identiteitsontwikkeling, en betekenis met zijn dimensies van ‘sense of meaning’ (SoM), ‘sense of purpose’ (SoP) en ‘sense of belonging’ (SoB). Er is empirisch onderzoek gedaan onder studenten, studieadviseurs, psychologen en internationale experts bij de Radboud Universiteit en in de context van Zwitserse NGO’s en universiteiten.

Deel 2: Beleidsadvies – Focus op welzijn en doelgerichtheid

Het tweede deel van dit rapport betreft het beleidsadvies dat het belang benadrukt van een holistische benadering van studentenwelzijn, die verder gaat dan enkel academische prestaties. De focus ligt op het belang van een gevoel van doelgerichtheid bij studenten, wat een cruciaal aspect is van zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling. Het advies onderstreept de noodzaak voor universiteiten om strategieën en programma’s te ontwikkelen die niet alleen academische vaardigheden bevorderen, maar ook bijdragen aan het welzijn en de algehele levenskwaliteit van studenten.

Deel 3: Integratie van SoM, SoP en SoB in het Academisch Programma

In het derde en laatste deel van dit rapport laat het honours impact team zien hoe SoM, SoP en SoB op voorbeeldige wijze geïntegreerd kunnen worden in het academische programma. De cursus bevat drie domeinen: individuele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en professionele ontwikkeling. Elk van deze domeinen kan gekoppeld worden aan een of meerdere facetten van SoM, SoP of SoB. Voor elk thema worden concrete voorbeelden gegeven hoe studenten zich kunnen ontwikkelen in relatie tot SoM, SoP en SoB.

Conclusie: een Integrale aanpak voor studentenwelzijn

Het beleidsadvies van de Honours Academy Project Impact streeft ernaar een integrale benadering van studentenwelzijn te bevorderen. Door academische, persoonlijke en professionele ontwikkeling te combineren, wordt een omgeving gecreëerd waarin studenten niet alleen academisch slagen, maar ook een zinvol en doelgericht leven leiden. Dit is niet alleen belangrijk voor de individuele student, maar ook voor de bredere academische gemeenschap en de samenleving als geheel.

Lees hier het rapport: Finding Meaning in Academia, Radboud Honours Project: Sense of Purpose and Student Well-being.

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.
  • Impactmetingen zijn onderdeel van het onderzoek. Deze zijn mede gebaseerd op ervaringen van 24 studenten , 7 studieadviseurs van verschillende faculteiten en 7 internationale experts.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top