Skip to content
Initiatiefnemer: Kenniscentrum Phrenos
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: 2022

Doel van IPS Onderwijs

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) Onderwijs is een innovatieve benadering die zich richt op het ondersteunen van jongeren met psychische aandoeningen, zoals psychosen, in hun educatieve traject. De methode streeft ernaar om deze jongeren niet alleen te helpen bij het vinden en behouden van werk, maar ook bij het (opnieuw) oppakken van hun opleiding of studie. Dit wordt gedaan om onderwijsuitval te minimaliseren en jongeren een kansrijk perspectief te bieden in zowel hun professionele als academische leven.

Doelgroep

De primaire doelgroep van IPS Onderwijs bestaat uit jongeren in de adolescentie of jongvolwassenheid die te kampen hebben met psychische aandoeningen. Deze groep ervaart vaak voor het eerst symptomen tijdens deze cruciale ontwikkelingsfase. Het gevolg is dat velen hun opleiding niet afronden door het gebrek aan gepaste begeleiding tijdens hun ziekte. IPS Onderwijs richt zich op deze jongeren om hen te ondersteunen in hun educatieve pad en bij het behalen van kwalificaties die bij hen passen.

Werkwijze

IPS Onderwijs maakt gebruik van een integrale aanpak die behandeling combineert met ondersteuning in onderwijs en werk. Begeleid leren is gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en focust op ‘verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden’ van een reguliere opleiding. Trajectbegeleiders helpen jongeren bij het zoeken, vinden en behouden van een geschikte opleiding, terwijl ze ook verbonden blijven met hun behandeling en mogelijke arbeidskansen.

Resultaten

De eerste onderzoeksresultaten wijzen uit dat de uitbreiding van IPS-principes naar onderwijs (supported education) positieve effecten heeft, vooral voor jonge patiënten in de vroege fasen van hun aandoening. Volgens de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (Van Alphen e.a., 2012) is het waarschijnlijk dat de combinatie van Supported Employment en Supported Education effectief is in het helpen van jongeren met schizofrenie bij het hervatten van hun opleiding en/of werk. Dit biedt hoopvolle perspectieven voor de toekomst van jongeren die worstelen met psychische aandoeningen en onderwijs.

Lees meer over de toepassing van IPS in het onderwijs.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Impact is gebaseerd op ervaringen van jongeren.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Middelgroot initiatief (100 – 500 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top